Op onze school worden met enige regelmaat hele interessante gastlessen gegeven. Zo hebben we eerder al eens 2 echte poezen op bezoek gehad in de middenbouw groep omdat de kinderen onderzoeks- en leervragen hadden opgesteld omtrent het thema “katten”.  Door het onderwerp in school te halen, kreeg dit thema letterlijk en figuurlijk een leuk "staartje". Natuurlijk kan dit niet bij ieder onderwerp wat aan bod komt, maar wanneer mogelijk, proberen we hier een gastles aan te koppelen.
 
Op donderdag 14 december 2017 hebben we een gastles grafisch ontwerpen voor de kinderen van de onderbouw en de middenbouw mogen volgen van Daniëlle Schoonen - van den Berk. Zij is de moeder van Olivia en Quinten en heeft de kinderen kennis laten maken met de diverse grafische technieken die er zijn zoals vlakdruk, hoogdruk, etc. Daarna is zij samen met de kinderen aan de slag gegaan om deze technieken in de praktijk te brengen voor het maken van kerstkaarten.

 
 
 
Een leerzame middag met hele mooie resultaten. De kaarten zijn in de omgeving van de school verspreid. Ook hebben de bewoners van het Wilhelminahuis in Deurne een mooie kerstkaart gekregen toen we daar op donderdag 21 december kerstliedjes hebben gezongen.
 


Gastles  “Van proberen kun je leren”
 
Vrijdag 2 februari werd op Jenaplanschool de Ratelaar een gastles gegeven door
prof.dr.ir. Thijs Vlugt. Dit in het kader van ontdekkend leren binnen 21st century skills. Dit heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in de 21ste eeuw. Ook het ontdeklab dat in op de locatie gehuisvest is,  is hier een goed voorbeeld van.
Professor Vlugt kwam samen met zijn assistent Remco vanuit de TU te Delft naar Jenaplanschool de Ratelaar. Kinderen, ouders, bewoners van het Wilhelminahuis en afgevaardigden van enkele Deurnese ondernemingen werden door hen meegenomen naar de wondere wereld der techniek. In een half uur durende indrukwekkende presentatie gaven zij weer, wat de lucht om ons heen doet en welke verschillende vormen het aan kan nemen. Na de gastles mochten alle  kinderen zelf aan de slag. Omdat wereldoriëntatie in ons Jenaplanonderwijs centraal staat, hebben we met deze gastles de wereld weer een beetje dichter bij de kinderen gebracht.
 
 
  

 
Zoeken