Jenaplan onderwijs

De Ratelaar werkt volgens de principes van het Jenaplanonderwijs. De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs zijn de gemeenschappelijke normen van waaruit we werken. Dit is een nooit eindigend proces.
 Het gaat om principes over het gewenste mensbeeld, wensen ten aanzien van de samenleving, opvoeding en onderwijs.

Onderdeel van het Jenaplan onderwijs is het werken in stamgroepen. Op deze manier kan een kind de wisselende rol binnen een groep ervaren. Als jongste van de groep hoeft een kind nog niet alles te weten. Het kind wordt geholpen. De oudste kinderen in een groep hebben meer inbreng en er wordt meer van ze verwacht. Kinderen binnen een stamgroep leren veel van elkaar. Binnen onze school hebben we drie stamgroepen: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.


 
Zoeken