De oudervereniging op De Ratelaar
Ook als ouder kun je heel veel leuke dingen doen op de Ratelaar waaronder bijvoorbeeld lid worden van onze oudervereniging. De ouderverenging bestaat uit  9 ouders en n teamlid. Wij hebben een voorzitter en een penningmeester. De taken met betrekking tot de verschillende vieringen worden aan het begin van het schooljaar, in overleg, onderling verdeeld zodat iedereen op tijd weet waar hij/zij aan toe is. Voor elke viering is n lid van de oudervereniging en n teamlid verantwoordelijk.

Het doel van de oudervereniging is:
Het team ondersteunen bij alle vieringen en activiteiten die in een schooljaar plaats vinden.
De organisatie van een aantal huishoudelijke taken.
Het wegwijs maken van nieuwe ouders op onze school.
Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en het kampgeld. 

Waar het in de praktijk op neer komt is dat wij ongeveer 6 7 keer per schooljaar vergaderen. Op deze vergaderingen bespreken we de huidige stand van zaken en de activiteiten die in de (nabije) toekomst aan de orde komen. Op de Ratelaar nemen de vieringen een belangrijke plaats in. Als leden van de oudervereniging dragen wij een steentje bij om deze vieringen voor onze kinderen extra gezellig te maken. Wij versieren algemene ruimtes in de school (voor de herfst, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen) en zijn op de dag van de viering vaak zelf aanwezig om, waar nodig, in te springen.

De huishoudelijke taken zijn beperkt en komen neer op af en toe wat boodschappen doen, de EHBO doos goed bijhouden en het organiseren en helpen bij de jaarlijkse schoolfotosessies.

Een lid van de oudervereniging heeft als taak het opvangen van nieuwe ouders. Doel hiervan is om de nieuwe ouders wegwijs te maken op school en bij de dagelijkse schoolroutine en ze daarnaast van harte welkom te heten op de Ratelaar. Op deze manier leveren we een kleine bijdrage om te zorgen dat de nieuwe ouders zich net zo snel thuis voelen op onze school als hun kinderen dat zullen doen.


Dit zijn in vogelvlucht de werkzaamheden van onze oudervereniging. Mocht U op termijn meer informatie willen of eens een vergadering bij willen wonen dan kan dat altijd. U bent van harte welkom. 


In de oudervereniging hebben zitting:

Linda Camp ( voorzitter)

Mijn naam is linda Camp, ik ben de mama van Leanne Camp uit groep 7.
Ik ben bij de ouderraad gegaan omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de
school. We gaan er een mooi jaar van maken met z'n allen.

 

Heidie van der Putten ( Penningmeester)


Hallo lieve ouders,

Ik ben Heidie van der Putten, 37 jaar , en moeder van Dejan uit groep 6. Sinds dit 
schooljaar zit ik bij de ouderraad. Ik vind het leuk om iets te betekenen voor de school
en nauw betrokken te zijn bij de school. Daarnaast kom ik ook voor de gezelligheid!!


   


Hallo mede-ouders,

Mijn naam is Petra Aarts, ik ben getrouwd met Stephan Hermans en de mama
van Anne die nu in groep 2 zit.  Sinds de zomervakantie zit ik in de Ouderraad en ik ben meteen aan slag gegaan als penningmeester.  Ik vind het leuk om op deze manier wat extra's te doen voor de kinderen en de school en het is natuurlijk ook gewoon gezellig!

Groetjes,
Petra Aarts
Esther van Dijnen

Hallo, mijn naam is Esther van Dijnen. Ik ben getrouwd met Jan en samen hebben we
vier kinderen, Senna *, Willem, Marly en Lindy. Zij zitten sinds februari 2014 op de
Ratelaar. Willem zit nu in groep 8 en Marly en Lindy zitten in groep 5. Dit is mijn eerste
jaar in de ouderraad. Het lijkt me leuk om op deze manier nog meer betrokken te
kunnen zijn bij de school.

vanuit het team:   Chantal Jaspers

Zoeken