Schooltijden

We werken met een continurooster. De kinderen blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 op school en lunchen samen met de leerkracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 lunchen ook op vrijdag op school.
                           
 Maandag     8.30-14.45 
 Dinsdag 8.30-14.45
 Woensdag 8.30-12.30
 Donderdag 8.30-14.45
 Vrijdag 1 t/m 4 8.30-12.30
 Vrijdag 5 t/m 8         8.30-14.45

Wanneer een kind onverwachts niet komt, bijvoorbeeld door ziekte, ontvangen wij hiervan graag vr aanvang van de schooltijd bericht. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 0493-310801.

Inloop

In alle groepen starten we de dag met een inloop. De kinderen komen binnen in een ongedwongen sfeer, kunnen rustig acclimatiseren en op hun eigen manier starten met de nieuwe schooldag.
Vanaf 8.20 gaan de deuren open, kinderen kunnen met hun ouders de school binnen komen en mogen rustig met hun activiteit starten.
Ouders hebben tot 8.30 de tijd om mee te kijken met hun kind en zijn in de gelegenheid eventuele korte mededelingen te doen aan de leerkracht die in het belang zijn voor het verdere verloop van de dag van hun kind. Heeft u iets te vragen of te melden wat langere tijd en aandacht behoeft, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Om 8.30 begint de les.

Weeksluiting

De vrijdagochtend sluiten wij van 12 uur tot 12.30 gezamenlijk af met een weeksluiting. Hierbij zijn ouders/verzorgers welkom. Tijdens de weeksluiting laten de leerlingen zien waar zij in de afgelopen week mee bezig zijn geweest. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door het laten zien van werkjes, het doen van dansjes of het zingen van liedjes welke van te voren zijn voorbereid.

Gymtijden

De kinderen van onderbouw gymmen op school in de weeksluitingsruimte. Zij hoeven geen speciale gymkleding aan. Gymschoenen worden aan het begin van het schooljaar verzamelt door de leerkracht.

De middenbouw en bovenbouw gymmen op woensdagochtend bij de Kubus.

De bovenbouw gymt van 8.30 tot 10.15. Zij komen in de ochtend naar de Kubus in plaats van naar school en gaan na de gymles gezamenlijk terug naar school.
De middenbouw gymt van 10.30 tot 12.15. Voor het vervoer van en naar de gymzaal maakt de middenbouw gebruik van busvervoer.

De gymspullen van de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn: een korte broek, een T-shirt, gymschoenen (zonder zwarte zolen) en eventueel een handdoek en schone sokken.
Zoeken