07-12-2017 Nieuwsbrief 8

07-12-2017
"onze Nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer in de maand. De Nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
 
 
 
07-12-2017;  Nieuwsbrief 8
 

 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Inlog mijn Ratelaar
Staking 12 december
Informatie avond
Sinterklaas op school
Bezoek aan het Wilhelminahuis
Kerstviering
Schoolfotograaf
Verjaardagen in december
Agenda
 
Algemene informatie 
Wat een gezellige week hebben we (bijna) achter de rug. Bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten op onze school. Pakjesavond thuis en dan ook nog een dag vrij om te genieten van alle mooie surprises en cadeautjes!
 
Ondertussen zit de PR werkgroep niet stil. Er worden hele mooie acties uitgezet om de school te promoten. Verder op in deze nieuwsbrief hierover meer.
 
Ook kijken we al vooruit naar de kerstviering.
 
We wensen u veel leesplezier!
 
Team De Ratelaar
 
Inlog Mijn Ratelaar
 
Als het goed is heeft iedereen via de mail inloggegevens ontvangen voor Mijn Ratelaar. Deze site is bedoeld als portaal voor ouders van onze school en is ontworpen door Walter.  Via deze site is het makkelijk om contact te leggen met de MR en/of de oudervereniging. Ook vindt u hier foto’s van verschillende activiteiten.
Mocht u geen mail met inloggegevens ontvangen hebben dan kunt u dit aangeven bij Walter van Bussel ( vader van Bas en Alex)  Hij kan er dan voor zorgen dat u alsnog inloggegevens ontvangt.
 
Staking dinsdag 12 december
 
Eerder hebben we iedereen bericht over een mogelijke staking op dinsdag 12 december.
Via deze weg willen we jullie laten weten dat deze dag definitief gestaakt wordt. Alle Prodasscholen zijn deze dag gesloten.
 
Informatieavond 14 december voor iedereen die meer wil weten over ons onderwijs!
 
Op donderdagavond 14 december houden we een informatie avond voor iedereen die meer wil weten over onze mooie vorm van onderwijs. Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom op deze avond. Neem gerust mensen uit de omgeving mee om kennis te maken met het Jenaplanonderwijs.
Hieronder de flyer die verspreidt is in Deurne en omgeving. We hopen op een mooie opkomst en veel belangstelling voor onze school!
  
Sinterklaas op school
 
Wauw! Dit jaar kwam de Sint aan onder begeleiding van de politie. Wat een mooie intocht en wat hebben we allemaal genoten van deze dag! De kinderen uit de bovenbouw hebben ook dit jaar goed hun best gedaan om iets moois voor elkaar te maken. Ook hebben we weer mogen genieten van een mooie show verzorgd door de Pieten en de Sint zelf.
 
We kunnen samen terugkijken op een zeer geslaagde dag!
 
Bezoek aan het Wilhelminahuis
 
Afgelopen jaar heeft de bovenbouwgroep vlak voor kerstmis een bezoek gebracht aan het Wilhelminahuis. Samen met de bewoners hebben zij kerstliedjes gezongen. Ook dit jaar brengen we een bezoek aan het Wilhelminahuis op donderdagochtend 21 december. Nu is het de beurt aan de onderbouw en de middenbouw om dit bezoek te brengen en samen met de bewoners te zingen.
 
Kerstviering
 
Op vrijdag 22 december staat de kerstviering gepland. Door de werkgroep wordt er hard gewerkt aan een mooi programma voor deze ochtend. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
 
Schoolfotograaf
 
Dit jaar is er gekozen voor een andere schoolfotograaf. Omdat we nog niet eerder een besluit genomen hadden welke schoolfotograaf het zou worden staat deze nog niet vermeld op de kalender. We willen iedereen dan ook vragen om donderdagmiddag 22 mei te vermelden op de kalender. Deze middag zal de schoolfotograaf komen. Meer informatie over deze middag volgt te zijner tijd.
 
 
Verjaardagen in December
 
   
 Onderbouw
 
Stijn wordt op 10 december 5 jaar
Lynn wordt op 21 december 6 jaar
Julia wordt op 24 december 5 jaar
 
Middenbouw
-
 
Bovenbouw
 
Lamek wordt op 14 december 11 jaar
Diesel wordt op 16 december 10 jaar
Storm wordt op 17 december 12 jaar
Lindy wordt op 18 december 11 jaar
Marly wordt op 18 december 11 jaar
Arif wordt op 31 december 13 jaar
 
Agenda
 
5 december Sinterklaas op school
6 december Alle kinderen vrij!
7 december Koffiekring
7 december Nieuwsbrief 8
11 december MR vergadering
12 december STAKING. School gesloten!
13 december koffiekring
14 december Informatie avond Jenaplanonderwijs voor belangstellenden
21 december Nieuwsbrief 9
21 december koffiekring
22 december Kerstviering iedereen uit om 12.30 uur
25 december tot en met 5 januari kerstvakantie
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 

Marianne van de Mortel
 
 
Zoeken