09-11-2017 Nieuwsbrief 6

09-11-2017
"Onze Nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De Nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Koffiekring op 16 november
Thema avond ouders
Sinterklaas op school
Verjaardagen in november
Agenda
 

09-11-2017;  Nieuwsbrief 6 

Algemene informatie
 
Een nieuwe vormgeving voor onze Nieuwsbrief. Wij zijn er erg blij mee! Helemaal in de stijl van onze school. We willen dan ook Walter, de papa van Bas en Alex, ontzettend bedanken. Hij heeft deze vormgeving voor ons gemaakt. Walter, bedankt!
 
En dan is het alweer november. Wat gaat de tijd toch snel. De feestdagen komen al dichterbij. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u alvast wat informatie over de Sinterklaasviering van dit jaar.
 
We wensen u veel leesplezier.
 
Team De Ratelaar
 
 
 
Koffiekring op 16 november
 
De koffiekring op donderdag 16 november komt te vervallen. Wilt u dit op de kalender veranderen?
 
Thema avond op donderdag 16 november
 
Op donderdagavond 16 november staat er een thema avond gepland voor alle ouders. We zouden het fijn vinden wanneer zoveel mogelijk ouders aanwezig kunnen zijn.
 
Sinterklaas op school
 
Op 5 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan onze school. Afgelopen jaar ontvingen de kinderen van de midden- en bovenbouw een klassencadeau. De kinderen van de onderbouw ontvingen een kind cadeau. We hebben er dit jaar voor gekozen om geen klassencadeaus te geven maar het als volgt  te doen; de kinderen van de onderbouw en de middenbouw ontvangen allemaal een kind cadeau. De kinderen van de bovenbouw ontvangen allemaal 2 euro waarmee ze de cadeautjes voor de surprise kopen. Dit bedrag is gelijk aan het kind cadeau van de onder- en de middenbouw. Hiermee zorgen we ervoor dat ieder kind een gelijk cadeautje ontvangt. Het geld hiervoor komt vanuit de oudervereniging.
 
De invulling van het programma  van deze dag volgt binnenkort.
 
Op woensdag 6 december zijn alle kinderen vrij!
 
Verjaardagen in November
 
   
 
 Onderbouw
-
Middenbouw
 
21 november wordt Ismail 6 jaar
26 november wordt Jolie 7 jaar
 
Bovenbouw
-
Agenda
 
2 november Koffiekring
2 november Oudergesprekken
3 november Groep 1 t/m 4 vrij
8 november Koffiekring
9 november Nieuwsbrief 6
16 november Geen koffiekring
16 november Thema avond voor ouders
22 november Koffiekring
22 november Ouderraadsvergadering
23 november Nieuwsbrief 7
30 november Koffiekring
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 

Zoeken