01-02-2018 Nieuwsbrief 11

01-02-2018
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 01-02-2018;  Nieuwsbrief 11
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Prins en Prinses
Nationale voorleesweek 2018
Bezoek aan DMG
Gastles 2 februari
Informatie avond 6 februari
Hulp gevraagd Carnaval
Verjaardagen in februari
Agenda
 
Algemene informatie
 
Nog een week en dan barst op onze school het carnavalsfeest los. Met een prins en prinses uit de bovenbouw kan het feest nu al niet meer stuk! Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.
 
Ook staan wij stil bij de Nationale voorleesweek waarin we momenteel volop zitten. We staan deze week extra stil bij het belang van lezen en voorlezen door en voor de kinderen.
 
 
We wensen iedereen veel leesplezier.
 
Team De Ratelaar
 
Prins en Prinses van de Ratelaar 2018
 
Na een spannende onthulling werden zij afgelopen vrijdag 26 januari gepresenteerd. Prins Lamek en Prinses Esme zullen ervoor zorgen dat we ook dit jaar een knalfeest hebben op vrijdag 9 februari.
 
Esme is lid van de leerlingenraad dus zij heeft mede de viering in elkaar gezet.
 
Lamek heeft de sleutel van onze school al in zijn bezit. Hij zal er dan ook op toe zien dat we op tijd beginnen en volop zullen feesten.
 
Voor de kleine pauze kunnen de kinderen uit drie verschillende activiteiten kiezen die in de groepen gegeven zullen worden. Ieder kind kan zich aanmelden voor twee van de drie activiteiten. We werken namelijk met twee rondes.
 
Na de kleine pauze barst het feest helemaal los in onze weeksluitingsruimte. Hier kunnen kinderen die dit leuk vinden zich opgeven voor de talententijd. Deze begint om 11.45 uur en hierbij zijn jullie van harte welkom.  De stamgroepleiders zullen samen met de kinderen de activiteiten inplannen.
 
We zijn nog op zoek naar ouders die ons deze ochtend kunnen helpen tijdens het creatieve gedeelte van 9.00 tot 10.30 uur en met het klaarzetten van drinken met iets lekkers om 10.30 uur. Aanmelden kan bij de stamgroepleider.  Omdat de talententijd om 11.45 uur begint is het natuurlijk voor de ouders die helpen geen probleem om de hele ochtend mee te feesten!
 
Nationale voorleesweek 2018
 
Op dit moment is de Nationale voorleesweek in volle gang. Ook in onze school besteden we naast ons reguliere leesprogramma nu extra tijd aan het leesonderwijs. Kinderen lezen in verschillende groepen aan elkaar voor. Zo kan het zijn dat een kind uit de OB voorleest aan de kinderen uit de MB. Erg leuk en goed om te zien dat kinderen zo actief lezen en genieten van het lezen. Ook de Bieb op School staat deze week extra stil bij het belang van voorlezen en lezen. Zij hebben een aantal mooie activiteiten uitgezet. Zo hebben de kinderen van de MB al mogen genieten van een voorleessessie door de voorleeskampioen van de Willibrordus; Rinske.
Onze eigen voorleeskampioen, Ize, heeft al voorgelezen aan de OB van onze school en aan groep 1/2 van de Willibrordus.
 
Op woensdag 21 februari zal Ize onze school vertegenwoordigen tijden de voorleeswedstrijd die gehouden wordt in het Cultuur Centrum. Wij zullen Ize hierin steunen en aanmoedigen! Zet hem op Ize!!!
 
De bieb op school heeft verder de bieb ontzettend mooi aangekleed in dit thema. Verder hebben zij leuke acties uitgezet om de kinderen nog meer te motiveren boeken te lenen en te lezen. Loop gerust binnen op woensdag van 12.00 -13.00 uur en vraag ernaar bij onze vrijwilligers.
 
Bezoek aan DMG
 
Op zaterdag 20 januari was de leerlingenraad te gast bij radiozender DMG. Heeft u de uitzending gemist? U kunt deze terugkijken en luisteren op de website van onze school.
 
Gastles op 2 februari tijdens de weeksluiting
 
Van proberen kun je leren
 
Dit is het thema van de gastles die op vrijdag 2 februari wordt gegeven door Professor Dokter Ingenieur Thijs J.H. Vlugt tijdens de weeksluiting van 12.00 -12.30 uur.
 
In deze gastles laat professor Vlugt zien waar er mogelijk is in de techniek als je durft te proberen. Grote ontdekkingen beginnen vaak klein en om te kunnen leren moet de durven proberen. Dit geldt voor jong en oud, dus dit college met experimenten is voor iedereen.  Kom dan ook gerust kijken en nodig anderen uit!
 
Informatie avond 6 februari
 
Op dinsdagavond 6 februari houdt de OMR ( oudergeleding van de Medezeggenschapsraad) een informatie avond van 19.30 -21.30 uur. Hiervoor heeft u via de mail en op papier via uw kind een uitnodiging ontvangen. We hopen dat alle ouders deze avond aanwezig kunnen zijn. Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben dan kunt u er alsnog een vragen aan de stamgroepleider.
 
   
 
 Verjaardagen in februari
 
Onderbouw
 
-
Middenbouw
 
Joffrey wordt op 18 februari 8 jaar
 
Bovenbouw
 
Tammy wordt op 19 februari 12 jaar
 
Agenda
 
7 februari Koffiekring
7 februari ouderverenigingsvergadering
9 februari Carnavalsviering. Hele school uit om 12.30 uur
12 t/m 16 februari Carnavalsvakantie
19 februari luizencontrole
20 februari MR vergadering
22 februari koffiekring
28 februari koffiekring
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel
 

 
 
Zoeken