23-11-2017 Nieuwsbrief 7

23-11-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand en voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode".
 
 
 
 
23-11-2017;  Nieuwsbrief 7
 

 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Thema avond ouders
Jenaplanstudiemiddag
Sinterklaas op school
Verjaardagen in november
Agenda
 
Algemene informatie 
Afgelopen zaterdag was het eindelijk zo ver! Sinterklaas heeft ons land wederom gevonden en de komende weken zal hij met zijn pieten een bezoekje brengen aan iedereen. Ook op onze school komt hij met ons zijn verjaardag vieren! In deze Nieuwsbrief leest u hier meer over!
 
We wensen u allemaal veel leesplezier!
 
Team De Ratelaar
 
Thema avond op donderdag 16 november
 
Op donderdagavond 16 november hebben we samen met een grote groep ouders gesproken over onze school. Fijn om te ervaren dat jullie als ouders er samen met ons de schouders onder willen zetten om onze school te laten groeien en bloeien!
 
Een aantal ouders hebben al aangegeven graag mee te willen denken over hoe we ons als school profileren en naar buiten treden. Hiervoor wordt een PR werkgroep opgezet. 

 
De komende tijd houden wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte van waar de PR werkgroep mee bezig is.
 
Mocht u de avond gemist hebben, u kunt altijd terecht bij de stamgroepleider of bij Marianne. Zij kunnen u bijpraten over deze avond.
 
Jenaplanstudiemiddag woensdag 22 november
 
Op woensdag 22 november hebben we weer een bijeenkomst gehad met betrekking tot onze Jenaplanopleiding. Deze keer stond de middag in het teken van het kindgesprek. Hoe kom je echt met kinderen in gesprek en wat zijn dan de vragen die je stelt. Ook hebben we samen gesproken over de verschillende stijlen van leren. Ieder kind leert anders, hoe kun je als stamgroepleider de leerstijlen van de kinderen in jouw groep in beeld brengen en wat kun je er mee? Het was een inspirerende middag. We hebben veel nieuwe input gekregen waar we de komende tijd mee aan de slag zullen gaan.
 
Sinterklaas op school
 
De lootjes zijn getrokken, er wordt thuis hard gewerkt aan de prachtigste surprise, met andere woorden; de heerlijke tijd van Sinterklaas is nu echt aangebroken. De kinderen van de OB en de MB
hebben zelfs al een cadeautje gevonden op ons schoolplein, voor Midas! Maar, we hebben geen Midas, helaas hebben we dus een verkeerd cadeautje gevonden. We hebben het niet uitgepakt maar proberen er voor te zorgen dat het weer terug komt bij de Pieten zodat zij het weer bij Midas kunnen afgeven. Hopelijk komt het allemaal goed!
 
Op 30 november wordt onze hal weer een mooie uitstal plek voor alle surprises die gemaakt zijn door de kinderen van de BB. We zijn ieder jaar weer blij verrast en trots op de mooie en originele resultaten!
 
Op 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Samen met de kinderen van de Willibrordus wachten we buiten Sinterklaas en zijn Pieten op. Hoe zal hij deze keer onze school bereiken?
 
Op woensdag 6 december zijn alle kinderen vrij!
 
Verjaardagen in November
 
   
 
Onderbouw
-
Middenbouw
 
21 november wordt Ismail 6 jaar
26 november wordt Jolie 7 jaar
 
Bovenbouw
-
Agenda
 
23 november Nieuwsbrief 7
30 november Koffiekring
5 december Sinterklaas op school
6 december Alle kinderen vrij!
7 december Koffiekring
7 december Nieuwsbrief 8
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

Zoeken