26-10-2017 Nieuwsbrief 5

26-10-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Tevredenheidsonderzoek
Oudergesprekken
Jenaplanstudiedag
Open podium
Thema koffiekring
Weeksluiting 3 november
Musical groep 8 / afscheidsavond
Verjaardagen in oktober
Agenda
 
26-10-2017; nieuwsbrief 5
 
 
Algemene Informatie
Wat hebben we mogen genieten van een heerlijke herfstvakantie! Geweldig weer om met name buiten te zijn en te genieten van de mooie herfstkleuren om ons heen.
Hopelijk heeft iedereen genoten van deze mooie week en nieuwe energie opgedaan voor de komende tijd.
 
Wij in ieder geval wel!
 
Team De Ratelaar
 
 
Tevredenheidsonderzoek
 
Tot en met vrijdag 27 oktober heeft u als ouder de mogelijkheid om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. U heeft hiervoor enige tijd geleden een link ontvangen van onderzoeksbureau DUO. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld dan vragen wij u dit alsnog te doen. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld.
 
Oudergesprekken
 
Dinsdag 24 oktober  heeft u de uitnodiging voor de oudergesprekken ontvangen. Zoals we in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd hebben, hebben we de ouders waarvan we vrijdag 13 oktober geen opgavebriefje hebben ontvangen zelf ingedeeld.
 
 Heeft u geen uitnodiging van uw kind ontvangen, vraag er dan nog een aan de leerkracht.
 
 
Jenaplanstudiedag op 17 oktober
 
Op dinsdag 17 oktober hebben we met het team een studiedag in verband met onze Jenaplanopleiding gehad. Deze studiedag had als onderwerp; : ďLIDO en de Jenaplan kernkwaliteitenĒ. LIDO betekent Leiderschap, Inhoud, Didactiek en Organisatie. We hebben gekeken naar ons zelf. Waar willen we ons nog in ontwikkelen, als stamgroepleider in de groep, maar ook daarbuiten.
 
Verder zijn we aan de slag gegaan met vrije teksten. Vrije teksten is een manier om taalonderwijs  te geven aan de kinderen zonder gebruikt van methodes. Erg leerzaam en inspirerend. Een mooi voorbeeld hiervan is al terug te vinden in de MB. Zij hebben samen een eigen boek uitgebracht. Ook in de BB is een eigen boek gemaakt door twee kinderen dat zelfs gebruikt is voor de opening van de kinderboekenweek.
 
Tot slot hebben we een start gemaakt met ons meesterstuk. Om de opleiding af te ronden moeten we namelijk allemaal een meesterstuk schrijven over een onderwerp binnen het Jenaplanconcept.
 
Het was een inspirerende dag!
 
Open podium op 24 november wordt verzet naar 17 november
 
Op 24 november staat ons volgende open podium gepland. Deze willen we graag verzetten naar vrijdag 17 november. Dit in verband met de  voorronde van de voorleeswedstrijd tijdens de weeksluiting van 24 november Er is nog ruimte voor een tweetal optredens! Wil je je nog inschrijven, doe dit dan snel op de lijst in de centrale hal! We zijn benieuwd naar al het talent in onze school!
 
Thema koffiekring
 
Op woensdag 25 oktober heeft onze eerste thema koffiekring plaats gevonden met als thema; promotie van de Bieb op School (BoS). Samen met een viertal ouders hebben we ideeŽn verzameld om de BoS toegankelijker te maken zodat er meer boeken geleend worden door zowel de kinderen van de Ratelaar als door de kinderen van de Willibrordus.
 
Vooral in deze tijd van het jaar is het heerlijk om op een regenachtige dag op de bank te kruipen met een spannend, grappig of informatief boek!
 
Deze ideeŽn worden doorgegeven aan de leescoŲrdinatoren van beide scholen. Zij nemen dit mee terug in de teams waar de ideeŽn besproken worden en wordt bekeken hoe ook het team de BoS meer onder de aandacht van de kinderen kan brengen.
 
De ideeŽn die we verzameld hebben even op een rijtje;
 • De kinderen van beide scholen betrekken bij de BoS door een rondleiding of door ze te laten helpen in de BoS tijdens de openingstijd op woensdag tussen 12.00 en 12.30 uur.
 • Werken met een strippenkaart/ stickerkaart. Kinderen met een volle kaart krijgen een presentje.
 • Voorleesmoment voor de kinderen per bouw organiseren ter promotie van een boek tussen 12.00 en 12.30 uur op de woensdag. Door een ouder, een leerkracht of een leerling.
 • Voorleeskampioen laten voorlezen in de BoS.
 • Uitstraling van de BoS. Meer aankleding en werken met themaís en een themakast waarin het thema qua aanbod centraal staat.
 • Heeft de centrale Bieb promotiemateriaal voor ons in bijv. de vorm van ballonnen, kleurplaten en dergelijke?
 • Nieuwe kinderen met hun ouders bij ontvangst van het biebpasje een rondleiding aanbieden in de BoS waarbij uitleg gegeven wordt over de mogelijkheden.
 • In de hal van de Ratelaar een hoekje inrichten waar ook thema boeken centraal gesteld worden die kinderen dan via de BoS kunnen lenen.
 • Bij de uitleen van boeken een formulier meegeven waarop kinderen een kort creatief boekverslag kunnen maken over het boek dat ze gelezen hebben uit de BoS. Deze verslagen worden opgehangen in de BoS zodat andere kinderen dit kunnen lezen. Ook hier kan een beloning aan gehangen worden.
 • Boeken inpakken, de samenvatting kopieren en buiten op het kaftpapier plakken. Een verrassingsboek dat samen met andere verrassingsboeken wordt aangeboden op een verrassingstafel in de BoS.
 • De sectie B boeken uitbreiden zodat er voor oudere kinderen ook meer keuze is.
 
 
Verder hebben we ook gesproken over de verwarring die kan ontstaan wanneer kinderen zowel uit de BoS boeken lenen als bij de centrale bieb. Wanneer u niet meer weet waar u het boek geleend heeft is het geen probleem als u het boek inlevert op een van beide locaties. Het boek komt altijd weer op de goede plek terecht.
 
Weeksluiting op 3 november
Op vrijdag 3 november zijn de kinderen van de OB en de MB vrij. Dit betekent dat er deze ochtend geen weeksluiting zal zijn.
 
Musical groep 8 en afscheidsavond
Samen met een aantal ouders en het team hebben we kritisch gekeken naar de afscheidsavond voor groep 8 en de eindmusical. Voorheen werden deze twee activiteiten op verschillende dagen gehouden. Omdat we gemerkt hebben dat de musical voor groep 8 op de middag inhoudt dat het voor ouders maar ook voor familieleden lastig is om hier vrij voor te vragen hebben we gezocht naar een andere oplossing.
 
Na overleg met de MR hebben we het volgende besloten.
 
De musical op 28 juni vervalt. De musical zal plaatsvinden op donderdag 5 juli op dezelfde dag als de afscheidsavond.  Op 5 juli zal de musical ís middags om 13.00 uur voor de kinderen van onze school en andere belangstellenden opgevoerd worden en zal er aansluitend door de kinderen van de andere groepen afscheid genomen worden van de groep 8 kinderen. Dit valt allemaal onder schooltijd.
 
Om 19.00 uur start de musical van groep 8 voor ouders, broertjes en zusjes, familieleden en andere belangstellenden. Aansluitend zal de afscheidsavond plaatsvinden die tot 22.00 uur zal duren. Tijdens deze afscheidsavond zullen ouders, de OR en het team afscheid nemen van de kinderen.
 
We willen jullie vragen om bovenstaande aan te passen op de kalender. Te zijner tijd volgt de overige informatie over de invulling van 5 juli.
 
Verjaardagen in oktober
 
Onderbouw
-
 
Middenbouw
1 oktober wordt Alex 7 jaar
19 oktober wordt Sanah 8 jaar
 
Bovenbouw
-
 
 
Agenda oktober / november
 
25 oktober Koffiekring
25 oktober Ouderraadvergadering
26 oktober Nieuwsbrief 5
31 oktober Oudergesprekken
2 november Koffiekring
2 november Oudergesprekken
3 november Groep 1 t/m 4 vrij
8 november Koffiekring
9 november Nieuwsbrief 6
16 november Koffiekring
16 november Thema avond voor ouders
22 november Koffiekring
22 november Ouderraadsvergadering
23 november Nieuwsbrief 7
30 november Koffiekring
   
   
   
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel
 

 
 
Zoeken