14-09-2017 Nieuwsbrief 2

14-09-2017
"Onze Nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De Nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Staking op 5 oktober
Flessenactie voor St. Maarten
Even voorstellen
DVD circus
Gezond tussendoortje en lunch
Bieb op School
Ideeënbus
Kinderboekenweek
Klasbord en logboek
Jenaplanscholing team
Edukans
Weclycle
Verjaardagen in september
Agenda
 
14-09-2017; nieuwsbrief 2
 
Algemene Informatie
 
We kunnen terugkijken op een goed bezochte informatie avond op 5 september jongstleden. Een fijne manier om samen de gang van zaken in de school en in de groepen door te nemen.
 
Verder zijn we volop bezig met de voorbereidingen van het kamp. De eerste kampboekjes zijn al mee naar huis gegaan en ook de kinderen zijn enthousiast.
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over een aantal afspraken die ook tijdens de informatie avond zijn besproken.
 
Veel leesplezier.
 
Team De Ratelaar
 
Staking op 5 oktober
 
Wellicht heeft u het via het nieuws vernomen. Op 5 oktober staken de leerkrachten om een signaal af te geven. Alle Prodas scholen zullen deze dag gesloten zijn. Meer informatie over de staking vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
 
Flessenactie voor St. Maarten
 
Beste ouders,
 
Na de verwoestingen die de orkaan Irma heeft aangericht op de bovenwindse eilanden, heeft deze actualiteit ook in onze groepen volop de aandacht.
We willen dan ook graag namens beide scholen iets doen voor de slachtoffers daar en zullen daarom de komende week (tot en met vrijdag 22 september) een inzameling houden van lege statiegeldflessen. De opbrengst hiervan gaat naar Giro 5125 van het Rode Kruis.
Heeft u lege plastic statiegeldflessen en wilt u deze doneren aan deze actie, geef ze dan aan uw kind mee naar school. Hopelijk verzamelen we zo in een aantal dagen heel veel flessen. Hartelijk dank!
 
Met vriendelijke groet,
de teams van Jenaplanschool De Ratelaar en basisschool St Willibrordus.
 
Even voorstellen
 
Hallo allemaal,
 
Ik ben Walter van Bussel, ben 39 jaar en vader van Bas in groep 4 en Alex in groep 3. Ik ben vorig jaar in de MR terecht gekomen omdat ik het belangrijk vind de school te ondersteunen en te stroomlijnen zodat deze een mooie toekomst tegemoet gaat. Onderwijs heeft bij mij een speciale plek in mijn hart aangezien ik uit een familie kom die verweven zit in het onderwijs. Een moeder die als gymlerares voor de klas stond en zich inzette als bestuurslid van de bond voor leraren lichamelijke opvoeding en hiernaast voorzitter van de GMR van Plattoo en de voorloper van Prodas. Een vader die wiskunde, natuurkunde en scheikunde als vak had en op bedrijfsniveau zich inzette voor opleidingen. Management en organisatie zijn me van jongs af aan met de paplepel ingegeven en ik heb nu de eer om dit te mogen doen hier binnen onze school. We gaan er een mooi jaar van maken waar we gaan kijken om de kwaliteit van onderwijs, sociale vaardigheden en individuele kwaliteiten naar boven te halen. Ik ben vier van de vijf ochtenden op school te vinden en als je vragen of ideeën hebt die bij kunnen dragen aan de mooie vorm van onderwijs, het jenaplan onderwijs, dan hoor ik deze graag. Je kunt me ook bereiken via mijn mailadres  
info@uwmedia.nl. Alleen samen kunnen we uitgroeien naar een mooi onderwijsinstituut waar de kinderen kwaliteit en leerplezier ervaren. Kinderen moeten trots op hun school kunnen zijn en dan zeggen: Ik zit op de Ratelaar, de beste en leukste school van Nederland.
 
Met vriendelijke groet,
Walter
 
DVD circus

Het is nog steeds mogelijk om een DVD te bestellen voor € 2,50 van Circus De Ratelaar.
Hiervoor kunt u Petra Aarts, de moeder van Anne uit de onderbouw, aanspreken.
De opbrengst van de DVD’s zal gebruikt worden voor de activiteiten die de ouderraad
samen met de school ook dit jaar organiseert.
 
Gezond tussendoortje en lunch
 
Tijdens de informatie avond hebben we de afspraken met betrekking tot de kleine pauze en de lunch nogmaals onder de aandacht gebracht.  Voor de ouders die er deze avond niet bij kunnen zijn vindt u hieronder nogmaals de afspraken;
 
Voor de kleine pauze mogen de kinderen enkel fruit of groente meenemen. Dit geldt voor alle dagen. Drinken is ook prima. Koeken en dergelijke mogen in de kleine pauze niet worden opgegeten. Deze worden weer met het kind mee naar huis gegeven.
 
Voor de lunch maken wij als school geen afspraken. We gaan er vanuit dat alle ouders zelf toezien op een gezonde en verantwoorde lunch.
 
Bieb op School
 
Op woensdag 27 september is de schoolbieb gesloten in verband met het kamp.
 
Ideeënbus

Dit jaar vindt de koffiekring afwisselend op de woensdag en donderdagochtend plaats.  Ook zijn er dit jaar twee thema avonden gepland. De data hiervoor vindt u terug op de kalender.
 
We willen u als ouder de mogelijkheid geven om een onderwerp of thema aan te dragen. Dit kan zowel voor de koffiekring als voor de thema avond. Hiervoor hangt er een ideeënbus in de hal.
 
Heeft u een idee voor een onderwerp of thema waar u graag met andere ouders en ons over wilt praten, vul dan een kaartje in en stop het in de bus!
 
Kinderboekenweek sparen voor de school
 
Spaart u mee voor de schoolbieb?
 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbieb uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
 
Klasbord en logboek
 
We zijn op zoek naar een goede en toegankelijke manier om u als ouder op de hoogte te houden van waar we inde groepen mee bezig zijn.  We willen dit graag doen door regelmatig foto’s te delen met een kleine toelichting op de activiteit.  Dit jaar gebruiken we om een aantal tools uit te proberen.
 
Zo is de onderbouw gestart met een logboek. Dit logboek staat op een standaard bij de deur van de groep en hierin kunnen ouders en andere belangstellenden bladeren door foto’s en werkjes van kinderen.
 
De middenbouw en bovenbouw gaan Klasbord uit proberen. Klasbord is een app voor op de telefoon. Als ouder krijgt u van de leerkracht een inlog waarmee toegang heeft tot de groep van uw kind(eren)
 
Aan het einde van het schooljaar evalueren we bovenstaande tools om te bekijken of we hiermee verder willen of dat we op zoek gaan naar iets anders. Ook u als ouder zal dan bevraagd worden over het gebruik van deze tools.
 
Jenaplanscholing met het team
 
Gisteren ( woensdagmiddag) zijn we samen met Elly weer gestart met onze Jenaplanscholing. Het laatste jaar van de opleiding waarin we allemaal een meesterstuk gaan schrijven over een onderdeel van het Jenaplan.
Gisteren zijn we gestart met het onderwerp “eigenaarschap bij kinderen en groepsvormingsactiviteiten”.  Aan het begin van het schooljaar erg belangrijk met de samenstelling van de nieuwe groepen. We hebben als team mooie voorbeelden, tips en tools gekregen om in de groepen verder aan de slag te gaan.
 
Edukans
 
Ieder jaar heeft Edukans het project schoenmaatjes.  Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen voor een kind in bijv. Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka of Irak. En leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden krijgen een onvergetelijk cadeau!
 
Als school vinden we dit een mooi project. Vandaar dat we dit via onze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen. Voor meer informatie kunt u kijken op edukans.nl/schoenmaatjes.
 
Inzamelactie wecycle             
 
Dit schooljaar doet onze school mee aan de inzamelactie wecycle. We verzamelen oude apparaten, om zo bij de dragen aan een beter milieu. We recyclen op deze manier immers apparaten waar niks mee gedaan wordt. Bovendien kan het onze school nieuwe leesboeken opleveren en die kunnen we altijd goed gebruiken. Heeft u dus nog oude apparaten en wilt er vanaf, lever ze dan op school in. Er staan speciale wecycle boxen in de hal bij de kapstokken. Wecycle heeft een aantal spelregels:
  • Inleveren kan van 1 september tot en met 17 november.
  • Alléén kleine elektrische apparaten of gereedschappen met stekker of batterij, die in een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd. à zie bijlage nieuwsbrief welke apparaten u mag inleveren!
  • Restanten (batterijen, koffiefilters, water, vloeistoffen, etc.) moeten uit het apparaat verwijderd zijn.
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk kleine apparaten in te leveren. Des te meer apparaten, des te groter het boekenaantal.
 
Verjaardagen in september
 
Onderbouw
Quinten wordt op 15 september 4 jaar
 
Middenbouw
Rafi wordt op 20 september 7 jaar
 
Bovenbouw
-

Agenda
 
14 september Nieuwsbrief 2
21 september koffiekring
25 en 26 september Kamp OB en MB
27 september OB en MB vrij
27-28 en 29 september Kamp BB iedereen uit om 12.30 uur / geen weeksluiting
28 september Nieuwsbrief 3
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 
Zoeken