31-08-2017 Nieuwsbrief 1

31-08-2017
"Onze Nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De Nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Jaaropening
Welkom nieuwe leerlingen
Privacyverklaring
Schoolbieb
Open podium
Algemene ouderavond
Weclycle
Informatie voor ouders
Verjaardagen in augustus
Agenda
 
31-08-2017; nieuwsbrief 1
 
 
Algemene Informatie
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2017-2018. Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne vakantie. Aan de verhalen van de kinderen te horen hebben ze genoten.
 
En dan, zit de eerste schoolweek er alweer bijna op. Samen met de kinderen en de ouders zijn we het schooljaar gestart met de jaaropening. Ons eerste uit de kunst werk is daarin gemaakt! Het heeft een mooie plek gekregen in onze hal. We hopen dat er nog vele uit de kunst werken zullen volgen gedurende dit schooljaar.
 
Hierbij wensen we iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe!
 
Team De Ratelaar
 
Jaaropening
Dit jaar zijn we gestart met een verhaal. Een verhaal met als titel “De Stip”. Het gaat over een meisje dat van zichzelf vindt dat ze niet kan tekenen. De juf stimuleert haar op een mooie manier om het toch te proberen. De boodschap in het verhaal is dat iedereen talenten bezit. Wanneer je gelooft in jezelf komen deze talenten naar voren. Dit jaar willen we insteken op de talenten van de kinderen. Dit doen we door samen met de kinderen stil te staan bij hun eigen werk en samen trots te zijn wanneer die ene moeilijke som gelukt is of wanneer je iets geleerd hebt van een ander. Deze werkjes krijgen in de groep de aandacht en laten we zien in onze uit de kunst kast in de hal.
 
Onze eerste gezamenlijke uit de kunst werk hebben we tijdens de jaaropening samen met de kinderen gemaakt. De kinderen hebben allemaal een stip toegevoegd met een waar kunstwerk als resultaat.
 
Een mooie start van het schooljaar!

 
Welkom nieuwe leerlingen
In onze onderbouw groep zijn twee nieuwe kinderen gestart. Bram, het broertje van Max uit groep 3, is in juli 4 jaar geworden en afgelopen maandag gestart. Quinten, het broertje van Olivia uit groep 4, wordt op 15 september 4 jaar en komt nu een aantal dagdelen oefenen.
 
Bram en Quinten, Welkom op onze school!
 
Privacy verklaring
De wet op privacy verplicht ons om ieder jaar opnieuw uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/ dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.
 
Vandaag hebben alle oudste kinderen een formulier meegekregen waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft. We zien de formulieren graag voor vrijdag 8 september terug. U kunt ze afgeven bij de leerkracht.
 
Schoolbieb
Volgende week, woensdag 6 september gaat de Bieb op School weer open. Vanaf dan is deze Bieb iedere woensdag geopend van 12.00 tot 13.00 uur. U kunt dan boeken inleveren en vanaf 12.30 uur weer nieuwe boeken uitzoeken met uw kind(eren).
 
 
Open podium
Dit jaar willen we meer aandacht besteden aan de talenten van de kinderen. Daarom starten we dit jaar met een open podium. Deze vindt ongeveer 1 keer per maand plaats in plaats van de weeksluiting. Kinderen kunnen zich inschrijven middels een inschrijflijst die we komende week op hangen in de hal. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun act voorbereiden. Denk hierbij bijv. aan het bespelen van een instrument, goochelen, acrobatiek enz. Natuurlijk mogen de kinderen ook met anderen een act opvoeren.
 
Op deze manier willen we de kinderen meer ruimte geven om een keer het podium te nemen en zichzelf te laten zien.
 
Het eerste open podium vindt plaats op 15 september.
 
 
Algemene ouderavond
Op dinsdag 5 september vindt de algemene ouderavond plaats. Dit jaar starten we om 20.00 uur met een gezamenlijke opening. De gezamenlijke opening vindt plaats in de personeelskamer. Dit ivm de algemene ouderavond van de Willibrordus die op dezelfde avond plaats zal vinden in de weeksluitingsruimte.
 
In het gezamenlijke gedeelte nemen wij u mee in een aantal zaken die schoolbreed gelden. Ook zal de ouderraad zich aan u voorstellen en een toelichting geven over de ouderraad.
Om ongeveer 20.30 uur gaan we uiteen en ontvangt u in de groep van uw kind informatie die voor de groep van belang is.
 
We hopen u allemaal te begroeten op deze avond.
 
Inzamelactie wecycle             
 
Dit schooljaar doet onze school mee aan de inzamelactie wecycle. We verzamelen oude apparaten, om zo bij de dragen aan een beter milieu. We recyclen op deze manier immers apparaten waar niks mee gedaan wordt. Bovendien kan het onze school nieuwe leesboeken opleveren en die kunnen we altijd goed gebruiken. Heeft u dus nog oude apparaten en wilt er vanaf, lever ze dan op school in. Er staan speciale wecycle boxen in de hal bij de kapstokken. Wecycle heeft een aantal spelregels:
  • Inleveren kan van 1 september tot en met 17 november.
  • Alléén kleine elektrische apparaten of gereedschappen met stekker of batterij, die in een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd. à zie bijlage nieuwsbrief welke apparaten u mag inleveren!
  • Restanten (batterijen, koffiefilters, water, vloeistoffen, etc.) moeten uit het apparaat verwijderd zijn.
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk kleine apparaten in te leveren. Des te meer apparaten, des te groter het boekenaantal.
 
Informatie voor ouders
 
Met enige regelmaat ontvangen wij folders en dergelijke van externen met de vraag of wij deze onder onze kinderen willen verspreiden. Als school maken wij een keuze in wat wij wel of niet verspreiden. U vindt de folders en dergelijke terug op de plankjes in de hal. Heeft u interesse in deze folders neemt u ze dan gerust mee naar huis.
 
Op dit moment liggen er folders van bijv. de Bobo en de Okki en een aantal aanbieders van typecursussen.
 
Ook liggen er iedere maand een aantal nieuwsbrieven uitgedraaid. Ook deze kunt u gerust een meenemen naar huis.
 

Verjaardagen in augustus/ september
 
Onderbouw
Quinten wordt op 15 september 4 jaar
 
Middenbouw
Olivia wordt op 15 augustus  7 jaar
Rafi wordt op 20 september 7 jaar
 
Bovenbouw
Dejan wordt op 31 augustus 11 jaar
Ize wordt op 31 augustus 11 jaar
 
 
 
Agenda
 
28 augustus Eerste schooldag, start met kopje koffie en om 9.00 uur de jaaropening
31 augustus Nieuwsbrief 1
5 september 20.00 uur algemene ouderavond
7 september koffiekring
13 september koffiekring
13 september 20.00 uur ouderraad
14 september Nieuwsbrief 2
21 september koffiekring
25 en 26 september Kamp OB en MB
27 september OB en MB vrij
27-28 en 29 september Kamp BB iedereen uit om 12.30 uur / geen weeksluiting
28 september Nieuwsbrief 3
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 
Zoeken