13-07-2017 Nieuwsbrief 21

13-07-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer in de maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode".
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Feestweek terugblik
Afscheidsavond groep 8
Jaarsluiting
Informatieavond
Luxeverzuim
Oproep vrijwilligers Bieb
Oproep vrijwilligers surveillance
Verjaardagen in augustus
Agenda
 
13-07-2017; nieuwsbrief 21
 
 
Algemene Informatie
De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is het jaar snel gegaan en wat hebben we veel mooie dingen met elkaar gedaan en bereikt.
 
Het hoogtepunt was toch echt onze feestweek met als klapstuk de circusvoorstelling. Ontzettend mooi om alle kinderen te zien genieten met hun eigen talenten!
 
De zomervakantie staat voor de deur. Morgen sluiten we samen het schooljaar af met onze jaarsluiting!
 
En dan… gaat de school zes weken dicht en gaan we genieten van de vakantie.
 
We zien elkaar op 28 augustus, dan starten we het schooljaar met een heerlijk kopje koffie voor de ouders. Om 9.00 uur openen we het schooljaar met alle kinderen en ouders in onze weeksluitingsruimte!
 
Ook namens Chantal, Susanne, Lian en Romy wens ik hierbij alvast iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toe!
 
Marianne
 
Feestweek terugblik
 
Wat hebben we een mooie feestweek achter de rug.  Iedereen heeft genoten van het circus maar ook van de zeskamp. Helaas werd ons de regen bij de zeskamp niet bespaard maar gelukkig klaarde het snel op en konden de kinderen alle spellen toch nog doen. Met name het luchtkussen was een groot succes voor jong en oud!
Op vrijdag hebben we de feestweek afgesloten met een circusvoorstelling. Alle kinderen hebben hierbij hun steentje bijgedragen. Het was erg mooi om te zien hoeveel talent we op de Ratelaar hebben.
Zonder hulp van ouders was ons dit niet gelukt. We willen dan ook alle ouders nogmaals bedanken voor het helpen!
 
Afscheidsavond groep 8 op 13 juli (vanavond!)
 
Op donderdagavond 13 juli houden wij de afscheidsavond van groep 8. Deze avond bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is het gezamenlijke gedeelte van 18.00 – 19.00 uur, hierbij worden alle kinderen verwacht. U als ouder bent ook van harte welkom.  Samen nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Ook nemen we dan afscheid van de ouders die de basisperiode van hun kinderen op de Ratelaar afsluiten.
Het tweede gedeelte is van 19.30 – 21.00 uur en dit gedeelte is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 8 met het team.
 
Jaarsluiting op 14 juli
 
Op vrijdag 14 juli vindt alweer de jaarsluiting plaats. Dan staat de zomervakantie echt voor de deur. Deze jaarsluiting begint om 11.00 uur en we zouden het leuk vinden als u als ouder hierbij ook aanwezig kunt en wilt zijn. Samen met de kinderen kijken we terug op het schooljaar. Tot slot zullen we samen de vakantie inluiden met een ………. ( dat blijft nog even geheim)
 
Informatieavond terug en vooruitblik
Op donderdagavond hebben we voor alle ouders een ouderavond gehouden waarin we het jaar hebben geëvalueerd. Ook hebben we vooruit gekeken naar het komend schooljaar. Mocht u deze avond gemist hebben dan vindt u in de bijlage hiervan de PowerPoint terug.
 
Luxeverzuim
Op 28 en 29 augustus voert de leerplichtambtenaar een luxe verzuimactie uit. Dit houdt in dat hij dan een ronde maakt langs de scholen of de school belt met de vraag of er kinderen afwezig zijn. Als school zijn wij verplicht om de kinderen die afwezig zijn te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan na gaan waarom de kinderen niet op school zijn. Zijn kinderen afwezig omdat ze nog op vakantie zijn dan kan het zo zijn dat ouders een boete krijgen. Deze boete kan aardig oplopen.
 
Oproep vrijwilligers Bieb
Iedere woensdag is de bieb op school geopend van 12.00 – 13.00 uur. Alle kinderen van De Ratelaar en de Willibrordus kunnen dan boeken lenen om thuis te lezen.
Dit jaar is de bieb gedraaid door 3 vrijwilligers. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één uur per week de bieb te bemannen. Het is afhankelijk van het aantal ouders hoe vaak u aan de beurt bent om de bieb te draaien. De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken, het netjes houden van de boekenkasten en bakken. Heeft u tijd en zin om ons hierbij te helpen en vindt u het leuk om op een bijdrage te leveren aan de leesbevordering van onze kinderen dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl.
 
 
Oproep vrijwilligers surveillance
Iedere maandag, dinsdag en donderdag zijn er ouders die van 12.00 tot 12.45 uur met iemand van school surveilleren. Het surveilleren bestaat uit het klaarzetten van buiten speelmateriaal, toezicht houden op de kinderen. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Heeft u op een van deze dagen tijd en lijkt het u leuk om de kinderen tijdens het buiten spelen te begeleiden dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Hierbij graag aangeven op welke dagen u kunt surveilleren. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt er een rooster gemaakt. Het kan zijn dat u niet iedere week hoeft te surveilleren. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen.
 
Verjaardagen in augustus
 
Onderbouw
-
 
Middenbouw
Olivia wordt op 15 augustus  7 jaar
 
Bovenbouw
Dejan wordt op 31 augustus 11 jaar
Ize wordt op 31 augustus 11 jaar
 
Agenda
 
17 juli tot en met 25 augustus zomervakantie
28 augustus Eerste schooldag, start met kopje koffie en om 9.00 uur de jaaropening
31 augustus Nieuwsbrief 1
1 september Kalender mee naar huis
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 
Zoeken