29-06-2017 Nieuwsbrief 20

29-06-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
 
Inhoud van de Nieuwsbrief.
Algemene informatie
Feestweek
Nieuwe leden ouderraad
Bestelling T-shirt/kussen
Jaarsluiting
Afscheidsavond groep 8
Oproep vrijwilligers Bieb
Oproep vrijwilligers surveillance
Verjaardagen in juli
Agenda
 
29-06-2017; nieuwsbrief 20
 
 
Algemene Informatie
We zitten volop in de festiviteiten. De kinderen hebben hard gewerkt om de circusvoorstelling van komende vrijdag tot een succes te maken! Een aantal ouders hebben ons hierin geweldig geholpen. Onze dank hiervoor!

 
Feestweek
 
We vieren ons 25 jarig jubileum op woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni. Deze dagen zijn met name sportieve dagen in en rondom de school. Ook op de maandag en/of dinsdag zullen we in de groepen bezig zijn met voorbereidingen van de feestdagen. Het thema is Circus.
 
Woensdag 28 juni staat voor de kinderen in het teken van de voorbereidingen op de circusvoorstelling die de kinderen vrijdag 30 juni zullen opvoeren voor alle ouders tijdens de ouder bedank viering. Donderdag 29 juni wordt een sportieve dag. Dan gaan we op het grasveld bij de skate baan aan de slag met een zeskamp.

Gezocht; nieuwe leden voor de ouderraad
 
Doordat van een aantal ouderraadsleden het laatste kind dit jaar onze school verlaat komen er een aantal plekken vrij in de ouderraad. Vindt u het leuk om samen me na te denken over en invulling te geven in onze activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis en dergelijke dan kunt u zich opgeven bij Linda Camp. De moeder van Leanne uit groep 7.
 
Bestelling van de t- shirts en kussens
 
In de hal heeft een aantal weken een lijst gelegen waarop u aan kon geven of u in het bezit wilt komen van een uniek Ratelaar T- shirt of een nog unieker Ratelaar kussen. We zijn blij te zien dat er massaal gebruik van gemaakt is. De T-shirts kosten € 1,00 en de kussens € 2,00. Er wordt nu hard gewerkt om de bestellingen in orde te maken. Vanaf dinsdag 4 juli kunnen de bestellingen bij de leerkrachten worden opgehaald tegen betaling van hetgeen u besteld heeft. Graag gepast geld in een gesloten envelop met hierop de naam van uw kind(eren).

Afscheidsavond groep 8 op 13 juli
 
Op donderdagavond 13 juli houden wij de afscheidsavond van groep 8. Deze avond bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is het gezamenlijke gedeelte van 18.00 – 19.00 uur, hierbij worden alle kinderen verwacht. U als ouder bent ook van harte welkom.  Samen nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Ook nemen we dan afscheid van de ouders die de basisperiode van hun kinderen op de Ratelaar afsluiten.
Het tweede gedeelte is van 19.30 – 21.00 uur en dit gedeelte is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 8 met het team.
 
Jaarsluiting op 14 juli
 
Op vrijdag 14 juli vindt alweer de jaarsluiting plaats. Dan staat de zomervakantie echt voor de deur. Deze jaarsluiting begint om 11.00 uur en we zouden het leuk vinden als u als ouder hierbij ook aanwezig kunt en wilt zijn. Samen met de kinderen kijken we terug op het schooljaar. Tot slot zullen we samen de vakantie inluiden met een ………. ( dat blijft nog even geheim)

 
Oproep vrijwilligers Bieb
Iedere woensdag is de bieb op school geopend van 12.00 – 13.00 uur. Alle kinderen van De Ratelaar en de Willibrordus kunnen dan boeken lenen om thuis te lezen.
Dit jaar is de bieb gedraaid door 3 vrijwilligers. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één uur per week de bieb te bemannen. Het is afhankelijk van het aantal ouders hoe vaak u aan de beurt bent om de bieb te draaien. De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken, het netjes houden van de boekenkasten en bakken. Heeft u tijd en zin om ons hierbij te helpen en vindt u het leuk om op een bijdrage te leveren aan de leesbevordering van onze kinderen dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Graag voor 3 juli aanstaande.
 
 
Oproep vrijwilligers surveillance
Iedere maandag, dinsdag en donderdag zijn er ouders die van 12.00 tot 12.45 uur met iemand van school surveilleren. Het surveilleren bestaat uit het klaarzetten van buiten speelmateriaal, toezicht houden op de kinderen. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Heeft u op een van deze dagen tijd en lijkt het u leuk om de kinderen tijdens het buiten spelen te begeleiden dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Graag voor 3 juli aanstaande. Hierbij graag aangeven op welke dagen u kunt surveilleren. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt er een rooster gemaakt. Het kan zijn dat u niet iedere week hoeft te surveilleren. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen.
 
 
Verjaardagen in juli
 
Onderbouw
-
 
Middenbouw
Bence wordt op 13 juli 9 jaar
 
Bovenbouw
-
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
 
4 juli Oudergesprekken facultatief
6 juli Oudergesprekken facultatief
6 juli Koffiekring
6 juli Musical groep 8
10 en 11 juli Kamp groep 8
11 juli Laatste koffiekring
12 juli Nieuwe groependag
12 juli Groep 8 vrij
13 juli Laatste Nieuwsbrief
13 juli Afscheidsavond groep 8 18.00 – 19.00 uur voor alle kinderen
14 juli Jaarsluiting school uit om 12.30 uur
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel
Zoeken