15-06-2017 Nieuwsbrief 19

15-06-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
Inhoud van de Nieuwsbrief.

Algemene informatie
Nieuwsbrief op papier
Formatie 2017-2018
Info betreffende staking 27 juni
Avondvierdaagse
Verslag thema koffiekring
Feestweek
Oproep vrijwilligers Bieb
Oproep vrijwilligers surveillance
Verjaardagen in juni
Agenda
 


15-06-2017; nieuwsbrief 19
 
 
Algemene Informatie
We zijn volop bezig met het organiseren van onze feestweek. De kinderen zijn in de groepen volop bezig met het thema circus. Loop gerust eens binnen om te kijken naar de werkjes van de kinderen.
 
Verder zijn we bezig met het afronden van het schooljaar. In de groepen worden de laatste toetsen gemaakt en samen met de kinderen wordt er nog hard gewerkt om over 4 weken te kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
 
 
 
Nieuwsbrief op papier
Op verzoek van een aantal ouders hebben we al enige tijd een aantal papieren versies van de Nieuwsbrief op onze informatiezuilen liggen. Vindt u het fijn om de Nieuwsbrief op papier te lezen dan kunt u daar een exemplaar pakken om thuis op uw gemak te lezen.
 
 Formatie 2017-2018
 
Onderbouw Chantal Jaspers Fulltime
Middenbouw Susanne van Horrik Fulltime
Bovenbouw Lian van den Boomen Fulltime
 
Marianne is komend schooljaar 4 dagen aanwezig op school. (ma-di-wo-do) Marianne zal naast de directie taken ook de IB taken op zich nemen.
 
We hebben ervoor gekozen om de IB taken los te koppelen van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van onze school zal Lian van den Boomen zijn.
 
Informatie betreffende staking 27 juni
Vandaag ontvangt u middels een aparte mail informatie over de staking in het onderwijs op dinsdag 27 juni aanstaande. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben meld dit dan bij de leerkracht. Zij kan u dan verder informeren.
 
Avondvierdaagse
We kunnen samen terugkijken op een geslaagde avondvierdaagse. De kinderen hebben erg goed gewandeld en het weer was geweldig. Verder hebben we veel complimenten mogen ontvangen met betrekking tot onze nieuwe hesjes. Fijn dat het door de omgeving gezien wordt!
 
Verslag thema koffiekring 13 juni terug en vooruitblik
Samen met een tiental ouders hebben we afgelopen dinsdag het schooljaar geëvalueerd. Ook hebben we samen gekeken naar het komend schooljaar. Waar hebben jullie als ouders behoeften aan, wat gaat er al goed en waar kunnen we nog in groeien. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Mocht u er niet bij zijn geweest, in de bijlage vindt u het verslag van deze koffiekring.
De punten die naar voren gekomen zijn zullen we als team bekijken en waar mogelijk is wegzetten in onze speerpunten van het komend jaar. Op de Ouderavond terug- en vooruitblik donderdagavond 29 juni nemen we jullie als ouders mee in onze speerpunten voor het komend schooljaar. Deze avond begint om 19.30 uur. We hopen deze avond veel ouders te mogen ontvangen!
  
Opbrengst kledinginzameling.
Dit keer hebben we met zijn allen veel kleding ingezameld zoals te zien is op de foto. De inzameling gebeurd samen met de Willibrordus school. De opbrengst wordt verdeeld naar het aantal leerlingen op iedere school.
Deze inzameling heeft dit keer € 48,48 opgeleverd voor de ouderraad en dus voor de activiteiten en vieringen voor de kinderen.
 
Alle ouders die kleding hebben ingeleverd willen we bij deze dan ook ontzettend bedanken!
 

Feestweek
 
We vieren ons 25 jarig jubileum op woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni. Deze dagen zijn met name sportieve dagen in en rondom de school. Ook op de maandag en/of dinsdag zullen we in de groepen bezig zijn met voorbereidingen van de feestdagen. Het thema is Circus. Komende week gaan we met de kinderen aan de slag om het thema in de school vorm te geven.
 
Woensdag 28 juni staat voor de kinderen in het teken van de voorbereidingen op de circusvoorstelling die de kinderen vrijdag 30 juni zullen opvoeren voor alle ouders tijdens de ouder bedank viering. Donderdag 29 juni wordt een sportieve dag. Dan gaan we op het grasveld bij de skate baan aan de slag met een zeskamp.
 
Voor de woensdagochtend zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om met een groepje van ongeveer 7 kinderen een leuke act in elkaar te zetten en om samen met de kinderen de attributen te maken.
 
Voor de donderdagochtend zijn we op zoek naar ouders die willen en kunnen helpen. De hulp zal bestaan uit het begeleiden van de spellen.
 
Ben jij de creatieve, sportieve, enthousiaste ouder die ons die dagen wil en kan helpen… geef je dan op bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Graag voor 21 juni.

Laatste leerlingenraad
Op dinsdag is de leerlingenraad voor de laatste keer bij elkaar gekomen. Deze laatste bijeenkomst hebben ze gebruikt om samen terug te kijken naar wat ze dit schooljaar gedaan hebben.
 
Verslag over de leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit: Leanne, Kelly, Lindy, Dejan,Filip, Rizqi,Marianne en Jessica die er de laatste keren niet meer bij is geweest.
 
In het begin van de leerlingenraad mochten we onze ideeen opschrijven en toen gingen we die bespreken. Met de jumbo spaaractie konden we heel veel spullen kopen zoals: basketballen, superzand, vier op een rij. Die wij aan mochten laten zien in de weeksluiting en waar we nu mee kunnen spelen. We hebben samen met behulp van juf Franka van het ontdeklab een filmpje gemaakt. We maakte het filmpje zodat we meer kinderen op onze school kunnen krijgen.
 
Komend schooljaar kunnen kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zich aanmelden als ze ook een jaar in de leerlingenraad willen meedenken en praten over de school.
Hiervoor heeft de huidige leerlingenraad een poster gemaakt. Deze poster zal opgehangen worden in de school zodat het voor alle kinderen zichtbaar is en ze kunnen lezen hoe je lid kunt worden van de leerlingenraad.

 
Oproep vrijwilligers Bieb
Iedere woensdag is de bieb op school geopend van 12.00 – 13.00 uur. Alle kinderen van De Ratelaar en de Willibrordus kunnen dan boeken lenen om thuis te lezen.
Dit jaar is de bieb gedraaid door 3 vrijwilligers. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om één uur per week de bieb te bemannen. Het is afhankelijk van het aantal ouders hoe vaak u aan de beurt bent om de bieb te draaien. De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken, het netjes houden van de boekenkasten en bakken. Heeft u tijd en zin om ons hierbij te helpen en vindt u het leuk om op een bijdrage te leveren aan de leesbevordering van onze kinderen dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Graag voor 3 juli aanstaande.
 
 
Oproep vrijwilligers surveillance
Iedere maandag, dinsdag en donderdag zijn er ouders die van 12.00 tot 12.45 uur met iemand van school surveilleren. Het surveilleren bestaat uit het klaarzetten van buiten speelmateriaal, toezicht houden op de kinderen. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Heeft u op een van deze dagen tijd en lijkt het u leuk om de kinderen tijdens het buiten spelen te begeleiden dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl. Graag voor 3 juli aanstaande. Hierbij graag aangeven op welke dagen u kunt surveilleren. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt er een rooster gemaakt. Het kan zijn dat u niet iedere week hoeft te surveilleren. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen.
 
 
Verjaardagen in juni
 
Onderbouw
Jothan wordt op 7 juni 5 jaar
 
Middenbouw
Luuk wordt op 20 juni 9 jaar
 
Bovenbouw
Rafael wordt op 12 juni 12 jaar
 
 
 
Agenda
 
1 juni Nieuwsbrief 18
4/5 juni Pinksteren
7 t/m 10 juni Avondvierdaagse
8 juni Koffiekring
13 juni Koffiekring
13 juni MR vergadering
13 en 15 juni Pre advies gesprekken groep 7
15 juni Nieuwsbrief 19
18 juni Vaderdag
22 juni Ouderraad vergadering
22 juni Koffiekring
23 juni Portret mee
27 juni Koffiekring
26 t/m 30 juni Feestweek 25 Jarig jubileum
29 juni Ouderavond terug en vooruitblik
29 juni Nieuwsbrief 21
30 juni Ouderbedankviering/ circusvoorstelling
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
 
Marianne van de Mortel

 
Zoeken