01-06-2017 Nieuwsbrief 18

01-06-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
"inhoud van de nieuwsbrief."

Algemene informatie

Presentatie hesjes
Flesje voor een hesje
T shirts
Lian
Avondvierdaagse
Feestweek
Ouderavond terug en vooruitblik
Koffiekring komend schooljaar
Oproep vrijwilligers Bieb
Oproep vrijwilligers surveillance
Verjaardagen in juni
Agenda
Sportinstuif Deurne

 
Algemene Informatie
 
Wat een geweldige verjaardag dag hebben we gevierd op woensdag 24 mei. Het weer was prima, de kinderen waren enthousiast en iedereen heeft genoten! Alle ouders en kinderen, nogmaals bedankt voor deze fijne dag!
 
Na een warme, zonnige hemelvaart is het weer even wennen om aan de slag te gaan. Deze week is het weer nog steeds erg mooi. We hebben daarom alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje om toch wat verkoeling te bieden op deze warme dagen. De zomervakantie komst steeds dichterbij. Samen maken we ons op voor de afronding van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
 
Presentatie hesjes
Op vrijdag 2 juni zullen de nieuwe hesjes door een aantal kinderen gepresenteerd worden tijdens de weeksluiting. We zijn erg trots op de mooie hesjes en willen dan ook iedereen bedanken die hier op welke wijze dan ook een steentje aan heeft bij gedragen!
 
Tijdens de Avondvierdaagse zullen de hesjes voor het eerst naar de omgeving gepresenteerd worden. We zijn benieuwd naar de reacties.
 
 
Flesje voor een hesje
Tot 30 juni aanstaande kunnen er lege flessen ingeleverd worden op school.  De ton zit regelmatig vol. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de nieuwe hesjes. Hopelijk komen er nog veel lege flessen bij!
 
T shirts
Nu we nieuwe hesjes hebben zullen we de T shirts niet meer gebruiken. Om ze zomer weg te doen vinden we jammer. Daarom willen we alle ouders de mogelijkheid geven om dit collectors item te bemachtigen. Vanaf volgende week zal er in de centrale hal een formulier liggen waarop je een T shirt kunt bestellen. Ook is er een mogelijkheid om het T shirt te bestellen als kussen. Hiervan zal een voorbeeld bij het formulier komen liggen. De opbrengst van de T shirts en kussens worden ook gebruikt ter bekostiging van de hesjes.
Een T- shirt kost € 1,00 en een kussen €2,00. Het formulier ligt er tot en met 30 juni. Daarna zal de bestelling in orde gemaakt worden en kunt u tegen betaling de bestelling in ontvangst nemen.
 
 
Lian
Lian heeft de afgelopen maanden haar werkdagen steeds meer opgebouwd. Vanaf  6 juni zal Lian haar werkzaamheden weer volledig oppakken. Dat is natuurlijk goed nieuws!
Lian zal op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas zal staan.
Romy zal de dinsdagen voor de klas staan, zoals dat ook aan het begin van het schooljaar was. De andere dagen zal Romy niet meer op school aanwezig zijn.
 
Avondvierdaagse
Ook dit jaar lopen er weer veel kinderen van onze school de Avondvierdaagse. De avondvierdaagse is een gezellig evenement. En sportief! De avondvierdaagsecommissie is volop bezig met de voorbereidingen. Dit jaar zijn er een aantal dingen anders. De avondvierdaagse zal dit jaar als vertrekpunt de Markt in Deurne hebben.
Dit jaar heeft de avondvierdaagse als thema Muziek. De kinderen die meelopen zijn op school al druk aan de slag met het maken van muziekinstrumenten om tijdens het wandelen te laten horen.
Verder zijn er dit jaar voor alle groepen prijzen te winnen;

Groep 1-2-3
1ste prijs            Boerderij Brugge
2de prijs            Blotevoetenpad
3de prijs            Bezoek aan de Bandweer
 
Groep 4-5
1ste prijs            Bowlen
2de prijs            Bioscoop
3de prijs            Pizza maken bij Zenza Pari
 
Groep 6-7-8
1ste prijs            Jumpsquare
2de prijs            Bumpervoetbal bij Liever Buiten
3de prijs            Zwemmen bij Laco
 
De jury zal de gehele route letten op een aantal onderdelen zoals netjes in de rij lopen en zingen. Leuk om een prijs te winnen natuurlijk maar in de eerste plaats gaan we voor een sportief en gezellig evenement.
 
Feestweek
In de vorige nieuwsbrief hebben we een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot de feestweek. In deze nieuwsbrief kunnen we meer vertellen!
We vieren ons 25 jarig jubileum op woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni. Deze dagen zijn met name sportieve dagen in en rondom de school. Ook op de maandag en/of dinsdag zullen we in de groepen bezig zijn met voorbereidingen van de feestdagen.
Het thema is Circus. Komende week gaan we met de kinderen aan de slag om het thema in de school vorm te geven.
Woensdag 28 juni staat voor de kinderen in het teken van de voorbereidingen op de circusvoorstelling die de kinderen vrijdag 30 juni zullen opvoeren voor alle ouders tijdens de ouder bedank viering
Donderdag 29 juni wordt een sportieve dag. Dan gaan we op het grasveld bij de skate baan aan de slag met een zeskamp.
Voor de donderdag zijn we op zoek naar ouders die willen en kunnen helpen. De hulp zal bestaan uit het begeleiden van de spellen. Ben jij de sportieve, enthousiaste ouder die ons die dag wil en kan helpen…geef je dan op bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl Graag voor 21 juni.
 
 
 
Ouderavond terug en vooruitblik
Op donderdagavond 28 juni staat de ouderavond terug en vooruitblik gepland. Deze avond begint om 19.30 uur. Tijdens de avond blikken we samen met u terug op het schooljaar. Wat hebben we dit schooljaar samen gedaan en bereikt.  We hopen deze avond veel ouders te mogen ontvangen!
 
Koffiekring komend schooljaar
Ook volgend schooljaar zal er wekelijks een koffiekring zijn. Dit jaar waren de koffiekringen gepland op dinsdag en donderdag. In de praktijk is gebleken dat dinsdag geen ideale dag is omdat er dan vaak niemand vanuit school kan aansluiten. Vandaar dat we besloten hebben om de koffiekringen komend schooljaar op de woensdag en op de donderdag te plannen. Alle ouders zijn van harte welkom om de koffiekring bij te wonen. Onder het genot van een kopje koffie / thee  praten we samen over de school of over alledaagse onderwerpen.
 
Oproep vrijwilligers Bieb
Iedere woensdag is de bieb op school geopend van 12.00 – 13.00 uur. Alle kinderen van de Ratelaar en de Willibrordus kunnen dan boeken lenen om thuis te lezen. De bieb wordt gedraaid door vrijwilligers. Dit jaar is de bieb gedraaid door 3 vrijwilligers. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om 1 uur per week de bieb te bemannen. Het is afhankelijk van het aantal ouders hoe vaak u aan de beurt bent om de bieb te draaien.
De werkzaamheden bestaan uit het innemen en uitlenen van boeken, het netjes houden van de boekenkasten en bakken. Heeft u tijd en zin om ons hierbij te helpen en vindt u het leuk om op een bijdrage te leveren aan de leesbevordering van onze kinderen dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl Graag voor 3 juli aanstaande.
 
Oproep vrijwilligers surveillance
Iedere maandag , dinsdag en donderdag zijn er ouders die van 12.00 tot 12.45 uur met iemand van school surveilleren. Het surveilleren bestaat uit het klaarzetten van buiten speel materiaal, overzicht houden op de kinderen. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. Heeft u op een van deze dagen tijd en lijkt het u leuk om de kinderen tijdens het buiten spelen te begeleiden dan kunt u zich aanmelden bij Marianne
marianne.vandemortel@prodas.nl Graag voor 3 juli aanstaande.
 
Hierbij graag aangeven op welke dagen u kunt surveilleren. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt er een rooster gemaakt. Het kan zijn dat u niet iedere week hoeft te surveilleren. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen.
 
Verjaardagen in juni
 
Onderbouw
Jothan wordt op 7 juni 5 jaar
 
Middenbouw
Luuk wordt op 20 juni 9 jaar
 
Bovenbouw
Rafael wordt op 12 juni 12 jaar
 
 
 
 

 
 
 
Agenda
 
 
1 juni Nieuwsbrief 18
4/5 juni Pinksteren
7 t/m 10 juni avondvierdaagse
8 juni Koffiekring
13 juni Koffiekring
13 juni MR vergadering
13 en 15 juni Pre advies gesprekken groep 7
15 juni Nieuwsbrief 19
18 juni Vaderdag
22 juni Ouderraad vergadering
22 juni Koffiekring
23 juni Portret mee
27 juni Koffiekring
26 t/m 30 juni Feestweek 25 Jarig jubileum
29 juni Ouderavond terug en vooruitblik
29 juni Nieuwsbrief 21
30 juni Ouderbedankviering/ circusvoorstelling
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marianne van de Mortel
 
 
Sportstuif Deurne opent zijn deuren!
Sportstuif heeft twee succesvolle locaties in Asten en Veldhoven en opent nu ook zijn deuren in Deurne. De locatie van de nieuwe Sportieve Buitenschoolse Opvang is in gebouw De Vlieger aan de Schelde 1. Na de zomervakantie, op maandag 28 augustus, gaat de naschoolse opvang van start.
Sportstuif maakt gebruikt van de gymzaal, het speelplein en het grasveld. Het doel is om kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen! Dit wordt gedaan door middel van sport- en spelactiviteiten, maar ook uitstapjes en creatieve activiteiten horen hierbij.
Sportstuif is op alle werkdagen open! Dat wil zeggen, vanaf het einde van de schooltijd tot 18.30 uur. Kinderen van alle scholen in Deurne kunnen terecht bij de Sportieve Opvang. Sportstuif zorgt er voor dat uw kinderen uit school worden gehaald. Ook op alle studie- en vakantiedagen is uw kind van harte welkom.
Iedere woensdagmiddag tot en met de zomervakantie kunnen kinderen van 13.30 tot 14.30 kennis komen maken met Sportstuif. Ook ouders zijn van harte welkom! Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op.
info@sportstuif.nl
088-633 20 20
www.sportstuif.nl

 



 
 
Zoeken