11-05- 2017 nieuwsbrief 17

11-05-2017
"onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."
Inhoud Nieuwsbrief

Algemene informatie
Bezoek Kolonel
Kledinginzameling
Verjaardag-dag
Flesje voor een hesje
Feestweek
Kamp start schooljaar 2017-2018
Vanuit de ouderraad; ouderbijdrage
Verjaardagen in mei
Agenda
Kledinginzameling
Jeugdtriatlon
Medewerking onderzoek


Algemene Informatie
 Na een fijne vakantie zijn we samen gestart aan de alweer laatste periode van dit schooljaar. In deze periode staan nog een aantal leuke, gezellige activiteiten op onze agenda. In deze nieuwsbrief vindt u voor een aantal activiteiten informatie terug. Sommige dingen blijven echter nog even geheim! We vinden het namelijk leuk om jullie als ouders maar ook zeker de kinderen te verrassen!

Bezoek Kolonel Marc Jacops en Korporaal Daniel Framentz
Gisteren hebben Kolonel Marc Jacops en Korporaal Daniel Framentz een bezoek gebracht aan onze school. Dit in het kader van de wens van Arif en Lieke. De kinderen hebben veel vragen gesteld en geluisterd naar een boeiende presentatie. Na afloop waren de kinderen dan ook erg enthousiast over het bezoek. Fijn dat we de wens van Arif en Lieke op deze manier hebben kunnen vervullen! Ook fijn dat we er voor alle kinderen een leerzame ochtend van hebben kunnen maken!
 
Op de foto Lieke en Arif; met alle bagage die iemand in het leger mee moet dragen wanneer ze erop uit trekken.
 
Ontzettend stoer toch!
 
Maar wel best zwaar!!

Kledinginzameling
Op dinsdag 23 mei staat er weer een aanhanger voor de inzameling van kleding bij onze school. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. Hier vindt u ook meer informatie over wat er allemaal ingeleverd kan worden. De opbrengst van de inzameling komt geheel ten goede van de kinderen. U helpt toch mee?
 
Verjaardag-dag
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al kort vermeld, op woensdag 24 mei vieren we onze verjaardag-dag. De kinderen ontvangen hiervoor binnen kort allemaal een uitnodiging.
We trekken er deze dag met zijn allen op uit. Waarheen? Dat blijft nog even geheim. Mocht het deze dag slecht weer zijn dan hebben we een alternatief programma op school.
 
Flesje voor een hesje
 
De ouderraad is enige tijd gelden gestart met de actie een flesje voor een hesje. De foto hiernaast laat zien dat er volop flessen worden ingezameld.
 
De ton wordt regelmatig leeggemaakt; fijn om te zien dat deze ook regelmatig weer vol zit!  De ton zal er voorlopig nog staan, dus mocht u lege flessen hebben…….. stop ze in de ton!
 
De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de nieuwe hesjes.
 
Omdat jullie als ouders en kinderen ontzettend je best doen om een bijdrage te leveren hebben we als team besloten dat we hier ook iets in willen betekenen. We zijn dit nog aan het vormgeven en komen hier snel op terug.
 
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we binnenkort onze nieuwe hesjes aan iedereen kunnen laten zien!

Feestweek
 Dit jaar bestaat onze school 25 jaar. Hier hoort natuurlijk een feestje bij. Als team zijn we volop bezig met het samenstellen van een leuk programma. De feestweek zal plaatsvinden in week 26. De invulling van het programma volgt!
 
Kamp start schooljaar 2017-2018
 Afgelopen woensdag hebben de kinderen een brief gekregen met betrekking tot het kamp aan het begin van het schooljaar 2017 -2018. Hierin vindt u de eerste informatie zoals de data van het kamp terug. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons kunnen en willen helpen. Bent u de enthousiaste ouder die we zoeken, geef u dan op via het strookje onder aan de brief. Mocht u de brief niet gekregen hebben, vraag er dan een aan de leerkracht.
 
Vanuit de ouderraad
 
Ouderbijdrage
 Voor de meivakantie hebben we als ouderraad de ouderbijdrage nogmaals bij u onder de aandacht gebracht. We hebben u informatie gegeven over de besteding van de bijdrage. Deze komt in zijn geheel ten goede van de kinderen. Toch merken we dat een aantal ouders de bijdrage nog niet heeft betaald. We willen de ouders die dit nog niet gedaan hebben toch ter overweging meegeven om alsnog te betalen zodat we alle activiteiten die ons als school zo uniek maakt te kunnen blijven doen.
 
Medewerking onderzoek voor geďnteresseerden
Hallo allemaal!
Mijn naam is Wendy, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Meijel. Voor mijn studie ben ik op dit moment bezig met een onderzoek. Ik ben geďnteresseerd in hoe goed kinderen zich in een ander kunnen verplaatsen, en waar dit allemaal van af hangt. Dit ga ik aan de hand van twee leuke testjes met de kinderen toetsen. Ik mag hiervoor binnenkort bij jullie op school langskomen, en ik ben benieuwd hoe De Ratelaar zich verhoudt tot andere scholen in Zuid-Nederland. U ook? Doe dan zeker mee!
Binnenkort krijgen de ouders van groep 1/2, 5 en 6 een bericht hierover. Hopelijk zie ik uw zoon of dochter tijdens het onderzoek!
Groetjes Wendy

 

Verjaardagen in mei

 

Onderbouw

Anne wordt op 18 mei 5 jaar

Evy wordt op 19 mei 5 jaar

Doede wordt op 30 mei 5 jaar

 

Middenbouw

Janica wordt op 10 mei 7 jaar

 

Bovenbouw
 


Agenda
 
10 mei schoolfotograaf
14 mei moederdag
15 mei Start entree toets groep 7
18 mei Ouderraad vergadering
24 mei Verjaardag-dag
25 en 26 mei Vrij in verband met Hemelvaart
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
Marianne van de Mortel 
Zoeken