20-04-2017 nieuwsbrief 16

20-04-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen periode."
Inhoud van de Nieuwsbrief

Algemene informatieAlgemene Informatie

Op 28 maart heeft de Raad van Bestuur; Sjaak Ghielen en Jacqueline Ketelaar, een bezoek gebracht aan onze school. Dit doen ze op alle basisscholen van Prodas onder de noemer van interne audit. Tijdens dit bezoek praten zij met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders over het beeld dat er leeft over onze school.

De leerlingenraad mocht het spits afbijten en samen met Sjaak en Jacqueline zijn zij in gesprek gegaan over hoe zij vinden dat het op school gaat. Daarna zijn de leerkrachten in gesprek gegaan met Sjaak en Jacqueline en als laatste waren de ouders aan de buurt. Het was fijn dat we konden rekenen op een vijftal ouders die graag met het bestuur in gesprek gingen en een positieve en ook kritische noot hebben uitgesproken naar het bestuur toe.

Een aantal positieve punten kwamen bij alle drie de gesprekken naar voren;
 De rust en de sfeer in de school. Onderling met kinderen maar ook met ouders.
 De opzet van het Jenaplanonderwijs en de weg die nu ingeslagen is moet worden doorgezet.
 De school is weer een geheel, er heerst een samen gevoel.
 Het weekplan in de MB en de BB. (Wordt genoemd door de leerlingen en de leerkrachten)

Er zijn ook een aantal aandachtspunten genoemd die in alle gesprekken naar voren kwamen;
 Communicatie naar buiten toe. PR. Hier moet meer aan gedaan worden en dus worden opgepakt.
 Het parkeerprobleem. Hiervoor moet contact gezocht worden bij de gemeente.
 Meer samenwerking met de Willibrordus en een beter contact.

Verder gaf Sjaak ons terug dat we trots mogen zijn op onze kinderen. Sjaak gaf aan dat de kinderen van onze school gelijkwaardige gesprekspartners waren, elkaar lieten uitpraten, hun mening durfden te geven en het ook tegen elkaar durfden te zeggen wanneer ze iets anders vonden. Dit is hij nog maar zelden tegen gekomen op andere basisscholen. Het uur was dan ook erg snel om! Een mooi compliment aan onze kinderen waar we samen heel trots op zijn!

Hoe nu verder met de informatie die we hebben verkregen uit de audit?
Natuurlijk geven we als school een vervolg aan de audit. Een vervolg op het gebied van wat blijven we doen en waar liggen onze aandachtspunten. Deze punten worden meegenomen in ons jaarplan voor het komend schooljaar.
Ook maken we op korte termijn al een start met een aantal aandachtspunten. Shirley, de moeder van Diesel en Storm, is al erg actief geweest en heeft een afspraak gemaakt met iemand van de gemeente. Op maandag 8 mei zal deze onze school bezoeken om te kijken waar wij problemen ervaren met het parkeren maar ook met het oversteken bij de Dunantweg.

Ook starten we op maandag 8 mei met het team samen met Monique de Wit, communicatiemedewerkster bij Prodas en Heide Geven van buro 5700 met het vormgeven en opstellen van een communicatieplan gericht op onze school. Dit doen we in een drietal bijeenkomsten waar we samen gaan bekijken wat en hoe we onze school presenteren en neerzetten naar buiten toe. In een later stadium zullen jullie als ouders hier ook bij betrokken worden.

U ziet, we zitten niet stil! Samen bouwen we verder aan onze school, De Ratelaar!

Aanstelling Marianne als directeur van de Ratelaar
Wauw, wat een eer! Wat ben ik trots dat ik me de directeur van de Ratelaar mag noemen! Samen met het team, de kinderen en natuurlijk de ouders wil ik graag verder bouwen aan deze prachtige school! Ik heb er dan ook veel zin in en hoop dat we samen de school weer kunnen laten groeien en bloeien net zoals de bloembollen die de kinderen afgelopen vrijdag tijdens de weeksluiting hebben ontvangen. Dat we verder mogen uitgroeien tot een kleurrijke, stralende, bloeiende Jenaplanschool! Marianne

Schoolfotograaf
Op woensdag 10 mei brengt onze schoolfotograaf van 8.30 uur tot 10.15 uur een bezoek aan onze school. Van 8.30u tot 8.45u worden er broer/zus foto's gemaakt. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten mogen dan mee op de foto. Hierna worden individuele foto's en groepsfoto's gemaakt.

Wens van de maand mei
Op woensdag 10 mei laten we de wens van Arif en Lieke in vervulling gaan. Zij hadden namelijk beide de wens om meer te weten te komen over defensie door een bezoek aan onze school. Nu hebben we het voor elkaar gekregen dat een hoge generaal onze school een bezoek zal brengen van 10.30 uur tot 12.30 uur. Hij zal alle groepen bezoeken. In de bovenbouw zal hij een presentatie verzorgen en in de middenbouw en onderbouw zal hij een bezoek brengen en kunnen de kinderen hem vragen stellen. We hopen dat het een leerzame ochtend zal zijn voor alle kinderen! Door de komst van de schoolfotograaf en het bezoek van de generaal komen de gymlessen op woensdag 10 mei te vervallen.

Jenaplaninspiratiemiddag 5 april 2017
Op woensdagmiddag 5 april hebben we als team deelgenomen aan de jaarlijkse Jenaplaninspiratiemiddag. Deze middag wordt georganiseerd door een aantal Jenaplanscholen uit de regio waaronder ook onze school. Het thema van deze middag was 21 eeuwse vaardigheden. Door uitwisseling met andere Jenaplanscholen hebben we leuke ideeŽn opgedaan voor onze eigen school. Deze ideeŽn zijn met name gericht op het projectmatig werken. Hier zijn we al een tijdje mee bezig in alle groepen maar nieuwe ideeŽn zijn altijd welkom.

Buitenlesdag 11 april 2017
Op dinsdag 11 april hebben we deelgenomen aan de nationale buitenlesdag. Op deze dag hebben alle groepen verschillende lessen buiten gedaan. Hiermee hebben we zelfs het weekblad voor Deurne gehaald met een mooie foto waarop kinderen uit de onderbouw bezig zijn met een les over vormen. Het was voor zowel de kinderen als de leerkrachten een leerzame dag die zeker voor herhaling vatbaar is!

Studiemiddag met Freek 19 april 2017
Gisteren hebben we met Freek een praktische studiemiddag gehad. Aan de hand van vragen vanuit de leerkrachten, met name voortgekomen uit zaken waar de leerkrachten in de praktijk tegenaan lopen, zijn we aan de slag gegaan. Freek heeft met ons gekeken naar onze vragen en ons tips en tools gegeven zodat we aan de slag kunnen. Het is fijn om dit met Freek en ook Elly te kunnen doen! Zij kunnen ons hierin namelijk vanuit hun ervaring tips en tools geven die we bijna direct kunnen toepassen de volgende dag. Omdat we merken dat we graag praktisch willen bezig zijn op deze studiedagen hebben we samen alvast vooruitgeblikt naar de laatste bijeenkomst met Freek voor dit schooljaar. Wat willen we dan zeker nog bespreken en hoe maken we een goede overgang naar het nieuwe schooljaar?

IEP groep 8.
De kinderen van groep 8 hebben deze week de eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de IEP af te nemen. De kinderen hebben hard gewerkt en kunnen nu bijna gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Koningspelen 21 april 2017
Morgen vieren we alvast een beetje koningsdag met onze koningsspelen. De kinderen van de BB doen dit jaar mee met de FUN RUN. Een uitdagend parcours met luchtkussens, confetti enz. Dit in de plaats van de COLOR RUN waaraan de kinderen vorig schooljaar mee heeft gedaan. De gemeente Deurne heeft hiervoor geen vergunning verleend omdat ze de veiligheid van de kinderen niet durven te garanderen door het gebruik van het gekleurde poeder. De organisatie van deze ochtend is in handen van LEEF! Zij hebben voor een mooi en uitdagend programma gezorgd! In verband met de koningsspelen is er vrijdag geen weeksluiting.

Verjaardag- dag
Op woensdag 24 mei vindt onze jaarlijkse verjaardag-dag plaats. Als team zijn we al volop met de voorbereidingen bezig. In de nieuwsbrief van 11 mei volgt hierover meer informatie.

Meivakantie
Van maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei is het meivakantie. We wensen iedereen via deze weg alvast een welverdiende, zonnige vakantie toe!

Verjaardagen in mei
Onderbouw
Anne wordt op 18 mei 5 jaar
Evy wordt op 19 mei 5 jaar
Doede wordt op 30 mei 5 jaar
Middenbouw
Janica wordt op 10 mei 7 jaar
Bovenbouw
-
Agenda

21 april koningsspelen 
24 t/m 5  mei Meivakantie
10 mei schoolfotograaf
14 mei moederdag 1
5 mei Start entree toets groep 7
18 mei Ouderraad vergadering
24 mei Verjaardag-dag
25 en 26 mei Vrij in verband met Hemelvaart
Zoeken