31-03-2017 Nieuwsbrief 15

31-03-2017
"Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode."

Inhoud van de Nieuwsbrief
 
Algemene informatie
Paasviering
Koningsspelen
Rectificatie
Afscheid juf Susanne van Lierop
Weeksluiting van 7 april vervalt
Aanwezigheid van Jessica in week 14 en 15
Jarigen in april
Agenda
  

Algemene informatie
Tijdens de weeksluiting, bij het momentje van de week, hebben we al even symbolisch stil gestaan bij de mooie leerresultaten van de kinderen; Cito noemt dit het leerrendement van een kind. Ons onderwijs is ontwikkeling: het Jenaplan concept wordt verder vorm gegeven en daarbij wordt middels gericht klassenmanagement de kwaliteit van ons onderwijs nog beter. Dit is terug te zien in het leerrendement van elk kind! Wij hebben dit met de kinderen ‘gevierd’ en natuurlijk ook als team! Wij willen dit graag met u delen:
In de bijlagen vindt u het overzicht van de groepen 5 t/m 8:
< >De overzichten van de kleuters volgen zo spoedig mogelijk. We brengen het leerrendement van de eerste 6 maanden van ons onderwijs in beeld. Aangezien de onderste zwarte lijn van elke grafiek de eindresultaten van het einde van het vorig schooljaar symboliseren, kunnen de resultaten van de kinderen van groep 3 niet op deze manier in beeld worden gebracht. Deze kinderen hadden nl. bij de kleuters een ander soort toetsen. Het systeem kan dan geen rendementsgroei laten zien ‘op schoolniveau’. Natuurlijk zijn deze resultaten wel voor ieder individueel kind in beeld te brengen, maar dat is niet geschikt voor deze nieuwsbrief. De resultaten zijn geanonimiseerd; de namen van de kinderen zijn weggehaald. De resultaten van kinderen die een eigen onderwijslijn hebben (u weet als ouders als dit het geval is), zijn natuurlijk ook gegroeid. Het systeem kan deze leerlijn echter niet in beeld brengen; dit uit zich in balkje gericht naar onder vanaf de zwarte lijn. Wij zijn heel blij dat ons onderwijs geschikt is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod aan te bieden! Wij zijn trots op de kinderen en blij dat een hoge kwaliteit van onderwijs bewezen samengaat met onze ontwikkeling van het Jenaplan concept!


Paasviering
Op vrijdag 14 april is het paasviering. We starten in elke groep met het maken van een paasbroodje en het versieren van een ei. Hierna volgt er een creatieve activiteit in de eigen groep.   
Om 11.00 uur is er een gezamenlijke paasbrunch. Als het weer het toelaat gaan we met z’n allen buiten picknicken.  De kinderen mogen dan hun zelfgemaakte broodje en versierde ei opeten en daarbij ook hun meegebrachte fruit en drinken.
Om 12.00 uur is er een weeksluiting waarbij u allen natuurlijk van harte welkom bent! De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen deze dag ook hun lunch mee en hebben ’s middags een aangepast programma.  Binnenkort volgt er meer informatie over de paasviering.

 
Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Daar schenken we op de Ratelaar ook aandacht aan. We zullen om 10:15 uur starten met het lied wat hoort bij de Koningsspelen. Dit is elk jaar een lied van kinderen voor kinderen, we zullen dit lied met bijbehorende dans ook vooraf op school oefenen. 
 
De bovenbouw gaat meedoen aan de Color Run, georganiseerd door LEEF. 
Voor de kinderen van de onder- en middenbouw is er een programma met allerlei spelletjes op de speelplaats. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die een spel willen begeleiden, dit zal zijn van 10:00 uur - 12:30 uur. Via de groepsleerkracht hoort u hier nog meer over. 
 
Ouders die graag kinderen aan willen moedigen bij de Color Run of een kijkje willen nemen bij de spellen op school zijn van harte welkom. Binnenkort volgt er meer informatie over de Koningsspelen.
 
 
Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond in de agenda het praktisch en theoretisch verkeersexamen vermeld. Dat is nu eens in de twee jaar en staat helaas verkeerd vermeld op de kalender.
Excuses voor de verwarring.
 

Afscheid Susanne Lierop – bovenbouw
Zoals u weet, heeft juf Susanne de afgelopen maanden haar invalwerkzaamheden gecombineerd met het opbouwen van haar eigen bedrijf in de uitvaartbegeleiding. Met ingang van 1 april zal zij zich daar helemaal op gaan toeleggen en zal zij niet meer komen invallen. Juf Romy zal met ingang van komende week de vervangingsdagen van juf Susanne overnemen (naast haar eigen dag in de klas). Dat betekent dat juf Romy de gehele week aanwezig is en juf Lian haar re-integratie verder zal uitbouwen.
 
Juf Susanne zal dinsdag 4 april om 14.00 uur afscheid nemen van de kinderen van de bovenbouw. De kinderen maken een afscheidscadeau voor haar. Mocht u zelf in de gelegenheid zijn en dat prettig vinden, dan bent u natuurlijk na schooltijd ook van harte welkom om even een hand te komen geven.
Wij wensen juf Susanne veel geluk met haar mooie toekomstplannen!

 
Weeksluiting van 7 april vervalt
Op vrijdag 7 april vervalt de weeksluiting; de groepen 3 t/m 8 hebben dan een muziekworkshop en zijn waarschijnlijk niet op tijd terug op school.

 
Aanwezigheid Jessica in week 14 & 15
In week 14 (3 t/m 7 april) is Jessica aanwezig op dinsdag 4 april en donderdag 6 april.
In week 15 (10 t/m 14 april) is Jessica aanwezig op dinsdag 11 april (vanaf +/- 10.00 uur) en donderdag 13 april.

 
 
Verjaardagen april:
 
onderbouw:
(niemand)
 
middenbouw: 
Ganah wordt op 7 april 10 jaar!
 
bovenbouw: Jodi wordt op 1 april 11 jaar!
Kelly wordt op 1 april 11 jaar!
Lars wordt op 6 april 10 jaar!
Medine wordt op 15 april 10 jaar!
Filip wordt op 28 april 12 jaar!

 
Agenda
 
   
4 april koffiekring
13 april koffiekring
14 april paasviering
17 april 2e paasdag: alle kinderen zijn vrij
18 &19 april Cito Eindtoets groep 8*
21 april Koningsspelen
24 april t/m 5 mei Meivakantie: alle kinderen zijn vrij
* aangezien wij gekozen hebben voor de IEP Eindtoets in plaats van de oude Cito Eindtoets, vervalt de laatste afname dag zoals deze in de kalender is opgenomen; IEP heeft maar twee dagen!
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team,
Jessica van Zuidam

 
 


 
 
Zoeken