24-03-2017 nieuwsbrief 14

24-03-2017
"Onze Nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De Nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode".
Inhoud van de Nieuwsbrief:
algemene informatie
audit
rectificatie
Slingermarkt
bibliotheek
verjaardagen in maart
agenda maart & april


Algemene informatie
In deze extra nieuwsbrief vindt u een kleine rectificatie en nieuwe extra informatie!

Audit van Prodas
Zoals u wellicht weet, heeft Prodas een systeem om middels verschillende wijze van input, de voortgang op de scholen vast te stellen; dit systeem is opgebouwd uit verschillende audits. Dat kan een auditbezoek van de Inspectie zijn, of – zoals recentelijk ook is gebeurd – een audit van collega directeuren of van een extern auditor. Op dinsdag 28 maart vindt er een audit van het bestuur plaats. Dat betekent dat Jacqueline Ketelaar en Sjaak Ghielen verschillende gesprekken aangaan; zowel met de collega’s, de directie, maar ook met u als ouder. Wij zijn op zoek naar ouders die op dinsdag 28 maart in de gelegenheid zijn (en die dat belangrijk en / of leuk vinden!) om, om 12.00 uur met Sjaak en Jacqueline hun blik op de schoolontwikkelingen te delen. Het gesprek zal +/- een uur duren. Wij zouden heel blij zijn als u in de gelegenheid bent! U kunt dit maandag even aan Marianne kenbaar maken.

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief stond in de agenda dat er op 30 maart een atelier met ouderhulp plaats vindt. Dat is veranderd; voortaan vindt er ‘crea’ plaats op dinsdagmiddag. Uw hulp is hierbij (helaas!) niet nodig! Excuses voor de verwarring.

Aanmelden Slingermarkt
Koningsdag donderdag 27 april Binnenkort is het Koningsdag en dus ook weer de jaarlijkse Slingermarkt. Hiervoor kun je je aanmelden om er zeker van te zijn dat je een plekje hebt. Dus kijk nog eens op zolder en in kasten en misschien heb je nog spulletjes waar je niets meer mee doet, maar die voor iemand anders nog heel bruikbaar zijn. In dat geval kun je ze proberen te verkopen op de Slingermarkt. Naast de deur van de bovenbouw hangt een lijstje waar je je op kunt geven, geef ook aan of je een hele of een halve kraam wilt. Een hele kraam is ongeveer 3 meter breed. Opgeven kan nog tot woensdag 29 maart. Voor info kun je terecht bij Gertie van der Burgt (mama Gina). Email: gertieheuvel@hotmail.nl

Bibliotheek
Elke woensdagmiddag voorlezen in de bieb van Deurne! Vanaf deze maand wordt er elke woensdagmiddag om 14.00 uur voorgelezen in de bieb van Deurne. Er wordt telkens een prentenboek voorgelezen en een leuk gedichtje. Het is voor kinderen van 3 t/m 7 jaar en uiteraard is het gratis. Als je 6 keer bent geweest krijg je ook nog eens een klein cadeautje. Kom ook eens luisteren in de bieb in het Cultuurcentrum!

Verjaardagen maart & april:
onderbouw:
(niemand)

middenbouw:
Bas werd op 18 maart 8 jaar!
Ganah wordt op 7 april 10 jaar!

bovenbouw:
Esmé werd op 5 maart 10 jaar!
Lieke werd op 10 maart 12 jaar!
Lois werd op 22 maart 11 jaar!
Jodi wordt op 1 april 11 jaar!
Kelly wordt op 1 april 11 jaar!
Lars wordt op 6 april 10 jaar!
Medine wordt op 15 april 10 jaar!
Filip wordt op 28 april 12 jaar!

Agenda
28 maart Leerlingraad
30 maart koffiekring
3 april fietskeuring
4 april koffiekring
14 april paasviering
17 april 2 e paasdag: alle kinderen zijn vrij
18 &19 april Cito Eindtoets groep 8*
21 april Koningsspelen
24 april t/m 5 mei Meivakantie: alle kinderen zijn vrij

* aangezien wij gekozen hebben voor de IEP Eindtoets in plaats van de oude Cito Eindtoets, vervalt de laatste afname dag zoals deze in de kalender is opgenomen; IEP heeft maar twee dagen! Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
Zoeken