17-3-2017; nieuwsbrief 13

17-03-2017
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
 
algemene informatie; een flesje voor een hesje
PR activiteit
Thema koffie kring; aanname beleid
Avondvierdaagse
ouderbijdrage
verjaardagen in maart
agenda

 
Algemene informatie
Velen van u zijn hard aan het sparen voor onze flessenactie ‘een flesje voor een hesje’! Wij hopen dat u ons wilt blijven helpen een gedeelte van de kosten van de mooie hesjes voor de kinderen voor (sport)activiteiten, terug te verdienen met onze flessenactie! De ton voor de flessen staat in de gang bij de kinderjassen! Hartelijk dank voor uw moeite!
 
PR activiteit
Op korte termijn start onze nieuwe PR activiteit; alle nieuw geborenen in Deurne en de omliggende dorpen, ontvangen van ons een felicitatiekaart van de scholen op onze locatie en namens de Ratelaar een paar sokjes! Fanneke (de moeder van Ize), zal alle geboortes ‘in de gaten houden’ en de kaart met het presentje verzenden!
 
Thema koffiekring

Wij willen u van harte uitnodigen voor onze thema koffiekring op dinsdag 21 maart! Onder het genot van een kopje koffie willen wij met u delen wat onze gedachten zijn rondom ons (wettelijk verplicht op te stellen) aannamebeleid. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar uw gedachten hierom trend!
 
Avondvierdaagse

Maandag 20 maart krijgen alle kinderen een opgavebriefje voor de avondvierdaagse mee. Wij gaan er natuurlijk van uit dat zoveel mogelijk kinderen met ons samen de Ratelaar vertegenwoordigen!! De kinderen kunnen hun opgavebriefje, met gepast geld – in een gesloten envelop, tot uiterlijk 7 april inleveren bij hun juf.
 
Ouderbijdrage
Als u al wat langer uw kinderen op de Ratelaar heeft, weet u dat de ouderraad zich elk jaar enorm inspant om de georganiseerde activiteiten voor de kinderen nóg leuker te maken. Zij gebruiken hier de vrijwillige ouderbijdrage voor. Wij hebben gelukkig van velen van u deze bijdrage al ontvangen; onze hartelijke dank daarvoor! Wij weten echter dat een aantal van u deze bijdrage nog niet betaald heeft. Wij willen u vriendelijk, maar dringend verzoeken dit voor 1 april te doen. Mocht het voor u vanuit een financieel oogpunt lastig zijn om deze bijdrage te betalen, dan kunt u hierover een betalingsafspraak maken met Marianne of Jessica. Namens alle kinderen; heel hartelijk bedankt!
 
 
Verjaardagen maart:
onderbouw: (niemand)
middenbouw:  Bas wordt op 18 maart 8 jaar!
bovenbouw: Esmé werd op 5 maart 10 jaar! Lieke werd op 10 maart 12 jaar! Lois wordt op 22 maart 11 jaar!

Agenda
 
21 maart Thema koffiekring
21 maart oudergesprekken
23 maart oudergesprekken
28 maart Leerlingraad
30 maart koffiekring
30 maart Ateliers met ouderhulp
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken