10-2-2017; nieuwsbrief 11

10-02-2017
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
algemene informatie
profiel nieuwe directeur
ouderavond
IEP – eindtoets
vrijwillige ouderbijdrage
werkdagen Jessica in week 7
carnaval
verloop T-shirts
aandacht voor lunch en fruit
verjaardagen in december en januari
agenda

 
Algemene informatie
De kinderen van de Leerlingraad zijn, net als wij, super trots op onze school. In de Leerlingraad is besloten om een filmpje te maken voor de website; met daarin alles wat ons zo bijzonder maakt. De kinderen gaan informatie inwinnen bij de andere kinderen op school en hebben inmiddels een afspraak in het Ontdeklab over de technische details. Uiteraard houden wij u op de hoogte!
 
Profiel nieuwe directeur

In deze tweede helft van het schooljaar, wordt de opmaat gemaakt voor de formatie van het komende schooljaar. Wij hebben van Prodas inmiddels de bevestiging gekregen dat wij komend schooljaar weer drie groepen gefaciliteerd krijgen en dat het vervolg van de Jenaplan opleiding conform plan door gaat. Het is nu ook tijd om te bepalen welke profieleigenschappen horen bij onze nieuwe directeur! Wij hechten er waarde aan dat iedereen daar bij wordt betrokken: het team, de kinderen van de Leerlingraad, de MR en u als ouder. Bij een profielschets kunt u denken aan specifieke ‘directievaardigheden’ als het opstellen van een begroting, kennis van wet- en regelgeving, ‘de school op de kaart kunnen zetten binnen Deurne en omstreken’, etc. Maar ik druk mijn collega’s en het bestuur ook altijd op het hart om te kijken naar specifieke ‘menskenmerken’, zoals sensitiviteit, duidelijkheid, etc. De ouders die de ouderavond aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld om hun wensen t.a.v. het profiel van de nieuwe directeur op papier te zetten. Als u dat niet heeft kunnen doen, maar wel graag mee wil denken, kunt u uw wensen t.a.v. het profiel mailen aan Rob Stam (de vader van Tirza); hij heeft aangeboden namens team en MR alle informatie te verzamelen. U kunt hem mailen op r.stam@live.nl De MR, met daarin de ouders en het team vertegenwoordigd, zal het profiel opstellen en dit bespreken met het bestuur. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het uiteindelijke profiel en de belangrijke data in dit traject.
 
Ouderavond
Voor degenen die de ouderavond gemist hebben, is in een aparte bijlage de PowerPointpresentatie opgenomen. Het geeft in beelden de voortgang weer van de ontwikkelingen binnen het Plan van aanpak (we zitten op schema!!), hier en door voorzien van foto’s om het concreet te maken. Mocht u daar nog vragen over hebben, dan kunt u daarvoor te terecht bij Marianne of Jessica.
 
IEP - eindtoets
Het Rijk biedt de mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende eindtoetsen; dus, anders dan de welbekende Cito eindtoets. In samenspraak met de MR zijn de verschillende toetsen naast elkaar gelegd en is er unaniem gekozen voor de IEP toets. Deze toets is ook geaccrediteerd door het Rijk en de normering en bijbehorende verwijzing zijn hetzelfde als bij Cito. Het VO accepteert ook een advies op basis van IEP. Doorslaggevende redenen om voor deze toets te kiezen, is feit dat deze veel beter aansluit bij de vormgeving van de methodes die de kinderen nu op school gebruiken en de kindvriendelijke opzet.  Als u benieuwd bent, kunt u meer informatie vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
 
Vrijwillige ouderbijdrage
Zoals u weet, wordt de ouderbijdrage gebruikt om die dingen te kunnen doen voor onze kinderen die het Rijk niet in de financiering heeft meegenomen. Wij zouden u dan ook heel dankbaar zijn als u daar aan wilt bijdragen! Heidi van der Putten (de moeder van Dejan), is – namens de Ouderraad op dinsdag 21 februari in de teamkamer van de school aanwezig voor uw bijdrage!
 
Werkdagen Jessica in week 7
Om zowel op onze Jenaplan studiemiddag op woensdag 17 februari aanwezig te kunnen zijn, áls op de studiedag van de andere school op vrijdag, heeft Jessica haar werkdagen in week 7 gewisseld. Concreet betekent dit dat Jessica in deze week op woensdag 15 februari en donderdag 16 februari aanwezig zal zijn.
 
Carnaval
Op vrijdag 24 februari vieren wij carnaval op school. Deze dag mogen de kinderen verkleed naar school toe komen. Er zijn prijzen te winnen voor de best verklede jongen én het best verklede meisje.  

Aan het eind van de ochtend staat er een open podium op het programma. Kinderen die het leuk vinden, mogen een optreden verzorgen. Dit kan van alles zijn, van een dansje of liedje tot een leuke goocheltruc. Kinderen kunnen zich inschrijven voor het open podium op de lijst die in de hal bij de jassen hangt.
 
Bij deze willen wij u, en andere bekenden, van harte uitnodigen om naar ons open podium te komen kijken. Het open podium zal starten om 11.45 uur en duren tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis oefenen voor het open podium.
 
Verkoop T- shirts
We zijn blij met u te kunnen delen dat we voor onze school nieuwe, mooie hesjes hebben besteld die de kinderen en ouders kunnen dragen bij onze activiteiten. Met veel dank aan onze ouderraad die hier heel wat uurtjes heeft ingestoken om er iets heel moois van te maken. Door de nieuwe hesjes worden de T shirts overbodig. We vinden het echter zonde om deze weg te doen en we willen dan ook iedereen de gelegenheid geven om dit ‘collectorsitem’ te bemachtigen(!) Het zal dan gaan om een klein bedrag. Dit bedrag gebruiken we weer voor een bijdrage in de bekostiging van de hesjes. Op dit moment willen we inventariseren hoe groot hiervoor het animo is.  Mocht u interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij Marianne van de Mortel.
 
Aandacht voor lunch en fruit

Met de komst van ons continurooster zijn de broodtrommeltjes van de kinderen iedere dag met heerlijke dingen gevuld. We zien een grote verscheidenheid in wat de kinderen mee brengen. Dit is een keuze van u als ouder, maar we willen vragen om zo veel mogelijk een gezonde lunch mee te geven. Voorheen is er een afspraak gemaakt dat er op bepaalde dagen van de week alleen fruit meegenomen mocht worden als gezonde hap tussendoor. Deze afspraak is echter niet meer bij iedereen bekend. Deze afspraak laten we dan ook vervallen. Wel willen wij u als ouder vragen om uw kind een gezonde tussendoor hap mee te geven.
 
Verjaardagen februari:
onderbouw: Tirza wordt 12 februari 5 jaar!
middenbouw:  Joffrey wordt 18 februari 7 jaar!
bovenbouw: Tammy wordt 19 februari 11 jaar! Lieke wordt 25 februari 12 jaar!
 
Agenda
 
16 februari koffiekring
19 februari Open dag Willibrord Gymnasium
20 februari Oudergesprekken groep
8 21 februari koffiekring
21 februari MR vergadering (wellicht verschuift deze naar een latere datum)
23 februari nieuwsbrief
24 februari carnavalsviering
27 februari – 3 maart carnavalsvakantie
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken