02-09-2016; nieuwsbrief 1 start schooljaar

02-09-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Geachte ouders en verzorgers van kinderen van Jenaplanschool De Ratelaar,
 
Wij hopen dat u allen heeft kunnen genieten van een mooie zomer! Wellicht bent u op vakantie geweest of gewoon lekker thuis gebleven; wij zullen maandag ook van de kinderen alle mooie vakantieverhalen horen! Maandag 5 september start het schooljaar! Wij kijken er enorm naar uit om, samen met u en de kinderen, er een goed schooljaar van te maken met veel speel- en leerplezier. Samen zullen wij al het goede van de Jenaplanschool De Ratelaar borgen en versterken en onze punten van aandacht stap voor stap, op transparante wijze verbeteren. Uiteraard zullen wij u daar over steeds informeren en u daar bij betrekken.
 
Dit schooljaar ontvangt u (minimaal) iedere twee weken een nieuwsbrief. In de kalender staat aangegeven wanneer u deze kunt verwachten. Indien er belangrijke informatie tussendoor komt, ontvangt u een extra nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat schoolbrede informatie.
 
Vrijdag 9 september krijgt u de schoolkalender.
 
Jaaropening

Wij willen u van harte uitnodigen voor de jaaropening op maandag 5 september! U bent welkom om 8.30 uur – er staat dan een lekker kopje koffie of thee voor u klaar. De kinderen starten in de eigen groep. Om 9.00 uur sluiten de kinderen bij u aan de in weeksluitingsruimte voor en ludieke opening.
 
Juf Anet
Helaas zal juf Anet niet meer bij ons werkzaam zijn. Dit is in onderling overleg in de zomervakantie besloten. Wij vinden dat spijtig. U zult aanvoelen dat, voorafgaand aan dit moeilijke besluit – ook voor de zomervakantie – intensief overleg is gevoerd. Het spijt ons oprecht dat wij niet eerder informatie met u hebben kunnen delen. Zowel juf Anet als wij hadden daar op dat moment behoefte aan; bij een beëindiging van een contract zijn beide partijen echter (juridisch) gebonden. Er mag geen communicatie plaatsvinden zolang er geen overeenstemming is. De overeenstemming heeft in de zomervakantie plaatsgevonden.
 
Hallo lieve kinderen en ouders, 
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen stop ik met mijn werk binnen de Ratelaar en Prodas. Ik heb hier lang over na moeten denken en ik kan wel zeggen dat het mij zwaar valt. De Ratelaar was altijd "mijn schooltje" waar zowel mijn eigen kinderen als ik geweldige jaren hebben meegemaakt en waar wij trots op zijn. Het laatste jaar zijn er te veel vervelende dingen gebeurd. Hier wil ik verder niet meer over uitweiden maar deze gebeurtenissen en het vertrek van de vertrouwde collega's hebben geleid tot mijn beslissing om te stoppen. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en vertrouwen afgelopen jaren. Jullie zijn geweldig! Ik hoop velen van jullie
nog eens tegen te komen want ik ga jullie zeker missen. Ook hoop ik dat jullie, net als ik, later terug kunnen kijken op een mooie basisschool-tijd. 
Veel liefs, 
Anet


Juf Romy
In de zomervakantie is duidelijk geworden dat wij Romy Tullemans mogen verwelkomen als duo partner van juf Lian. Juf Lian heeft als intern begeleider op dinsdag taken die passen binnen de Leerlingzorg.
 
Aanwezigheid Jessica van Zuidam
Jessica is 2,5 dag per week verbonden aan de Ratelaar. In de praktijk betekent dit dat zij gedurende het schooljaar in principe elke dinsdag en elke vrijdag aanwezig is. Tevens is zij er de donderdag om de week. De andere dagen is zij als interim directeur verbonden aan een andere school (in Amersfoort).
 
Vangst van de week
Dit schooljaar maken wij een speerpunt van ‘het vangen van mooie momenten’. Dit zijn momenten die kunnen liggen in een bijzondere leeractiviteit, een mooi samenwerkingsmoment, een leuke uitdaging, etc. Tijdens elke weeksluiting besteden wij aandacht aan dit moment en ‘vangen’ dan deze momenten in fotolijsten in de entree. Aan het einde van het jaar hangen daar 40 mooie momenten!
 
Gym
De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdag gym:  De bovenbouw: 8.30 uur – 10.15 uur. Zij worden om 8.20 uur verwacht bij de Kubus en zullen na de gym gezamenlijk naar school toe lopen.  De middenbouw: 10.30 – 12.15 uur. Zij worden per bus vervoerd. 
 
Wij hopen u op 5 september te mogen verwelkomen bij de opening. 
 

Met vriendelijke groet,  Het team van Jenaplanschool De Ratelaar
Zoeken