22-09-2016; nieuwsbrief 3

22-09-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.

Inhoud van de Nieuwsbrief:
algemene informatie: - kadootje - momentje van de week - weeksluiting
25 jarig jubileum
Hulpvraag
Kamp
Leerlingraad
Verjaardagen september en oktober
agenda

 
Algemene informatie
Gisteravond (woensdag 21 september) was een groot deel van u aanwezig op onze eerste Jenaplan- ouderavond! Via deze weg willen wij u heel hartelijk danken voor de mooie, hartelijke woorden op de gele briefjes (deze blijven op de tussendeur naast de middenbouw geplakt). Ieder briefje is eigenlijk een klein kadootje!! Morgen, vrijdag 23 september, vangen wij in de weeksluiting weer het moment van de week. We zullen deze meteen toevoegen aan onze ‘fotogalerij’ in de entree.
 
In de week van het kamp, op vrijdag 7 oktober is er geen weeksluiting.
 
25 jarig jubileum!!
Jenaplanschool De Ratelaar bestaat dit jaar 25 jaar!!! U begrijpt dat wij daar een feestjaar van zullen maken! Dit feestjaar willen wij op twee manieren benadrukken:  Elke maand, rond de 25e van die maand, zullen wij één of meerdere leerwensen van de kinderen gebruiken om dat kind, die kinderen, of die wens, in het zonnetje te zetten. Wij streven er naar om dat iedere mand op een iets andere, ludieke manier vorm te geven. Wij verklappen daar nu niet te veel van, maar wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden! Wij beginnen daar maandag 26 september mee, door daar het betreffende kind (of kinderen) in te betrekken en zullen dat vrijdag op de weeksluiting ‘passend’ (en natuurlijk een beetje feestelijk) belichten!  Nadat we elke maand rond de 25e een klein beetje feest hebben gehouden rondom de leerwensen van de kinderen, zullen wij dit jubileum -aan het einde van het schooljaar ‘groots’ vieren. Uiteraard houden wij u op de hoogte!
 
Hulpvraag
Prodas heeft voor alle basisscholen nieuwe digiborden aangeschaft; daar zijn wij heel blij mee! Wij zijn op zoek naar twee ouders die ons willen helpen om de oude digiborden (en de whiteborden) van de muur te schroeven. Als u een goede schroefboormachine heeft en op vrijdagmiddag 30 september tussen 13.00 uur en 17.00 uur tijd heeft, zijn wij u heel dankbaar! (Het betreft de borden in de vier lokalen). Wilt u dit dan kenbaar maken bij juf Susanne?!
 
Kamp
In de week van 3 oktober gaan alle groepen op kamp. Eventuele nog aanvullende informatie ontvangt u rechtsreeks van de groepsleerkrachten!
 
Leerlingraad
Ook dit schooljaar zullen de kinderen betrokken worden bij belangrijke zaken rondom de school, die voor hen belangrijk zijn. Dat kunnen zaken rondom de inrichting van het gebouw zijn, aspecten rondom de vormgeving van het onderwijs of maatschappelijk zaken. Wij zullen de komende nieuwsbrief de kinderen van de Leerlingraad aan u voorstellen en de eerste, door hen gewenste ‘agendapunten’ met u delen!
 
Verjaardagen in september en oktober:
onderbouw: Alex van Bussel wordt op 1 oktober 6 jaar!
middenbouw:  Rafi is op 20 september 6 jaar geworden! Eva Lim wordt op 1 oktober 8 jaar! Sanah Kal Omar wordt op 19 oktober 7 jaar! Noud Smits wordt op 23 oktober 7 jaar!
bovenbouw: Tarja is op 14 september 10 jaar geworden!
 
Agenda
29 september koffiekring
Week 40  Kamp!
3 oktober Ouders Plusklas Prodas
10 oktober Opening Kinderboekenweek
13 oktober koffiekring
14 oktober kampweeksluiting
18 oktober MR vergadering
20 oktober Vergadering Ouderraad
24 oktober t/m 28 oktober herfstvakantie
1 november luizencontrole
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan vind ik het erg prettig om daar meteen even op in te kunnen gaan! Op de dagen dat ik op school ben (in principe elke dinsdag, elke vrijdag en om de week op donderdag), sta ik altijd in de gang. Deze week heb ik dagen geruild en ben ik vrijdag 23 september niet op school. U kunt mij natuurlijk ook mailen op: jessica.vanzuidam@prodas.nl
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam

 
Zoeken