7-10-2016; nieuwsbrief 4

07-10-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
algemene informatie: - Heel veel dank!
kamp
Leerlingraad
onderhoud schoolplein
vrijwilligers gezocht
boekenactie Bruna
verjaardagen in oktober
agenda

 
Algemene informatie
Wij willen alle ouders die ons zo fantastisch hebben geholpen met het kamp en het weghalen van de oude digiborden, heel hartelijk bedanken!! Wij ervaren jullie hulp als bijzonder waardevol! (Dit geldt natuurlijk ook voor de man van juf Susanne en de broer van juf Chantal!)
 
Kamp
Wij kijken terug op een geweldige kampweek! Wij hebben stoere piraten gezien en echte atleten! Er zijn kinderen die persoonlijke doelen hebben behaald (zij zijn bijvoorbeeld voor het eerst blijven slapen, of hebben iets heel knaps gedaan bij de diverse spelletjes), maar er zijn ook veel kinderen die binnen de groep iets knaps hebben gedaan; zoals bijvoorbeeld goed ‘teamwork’ of een anderen helpen bij de corvee. Wij zijn trots op jullie!
 
Leerlingraad
De geplande 1e Leerlingraad vergadering is vanwege het kamp opgeschoven; deze vindt nu plaats op 11 oktober.
 
Onderhoud schoolplein
Het schoolplein heeft hier en daar een opknapbeurt nodig (zie foto). We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen bij deze opknapbeurt. Het gaat hierbij om het plaatsen van nieuwe paaltjes en planken ter afscheiding.   Ook de basketbalringen en platen zijn aan vernieuwing toe. Hiervoor zoeken we mensen die de   oude platen alvast voor ons kunnen verwijderen. U kunt zich aanmelden bij juf Marianne.
 
Vrijwilligers gezocht;
herhaalde oproep Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger!! Dit geldt zowel voor de hand- en spandiensten als bij het surveilleren op donderdag! Wie kent iemand (een betrokken opa, oma, buurvrouw, etc.) die ons daar bij kan helpen?

 
Boekenactie Bruna
Bruna heeft tijdens de Kinderboekenweek een leuke actie. Als je een kinderboek koopt, kun je de bon daarvan op school inleveren. Wij kunnen daarmee weer boeken kopen voor de schoolbieb. U begrijpt: als u dat toch al van plan was, houden wij ons graag aanbevolen! Op de toegangsdeur en de tussendeur vindt u een poster met daarop bijbehorende informatie, of op https://www.bruna.nl/schoolbieb.
 
Verjaardagen in oktober:

onderbouw: Alex van Bussel werd op 1 oktober 6 jaar!
middenbouw:  Eva Lim werd op 1 oktober 8 jaar! Sanah Kal Omar wordt op 19 oktober 7 jaar! Noud Smits wordt op 23 oktober 7 jaar!
bovenbouw: (niemand)
 
 
Agenda
10 oktober opening Kinderboekenweek
13 oktober koffiekring
14 oktober kampweeksluiting
18 oktober MR vergadering
20 oktober vergadering Ouderraad
24 oktober t/m 28 oktober herfstvakantie
24 en 25 oktober studietweedaagse team; Jenaplan ontwikkeling
1 november luizencontrole
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam

 
Zoeken