25-11-2016; nieuwsbrief 7

25-11-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
 
algemene informatie: - Koelkast, voorleeswedstrijd
juf Lian
audit
thema ochtend
nieuws uit de middenbouw
Sint
Rekentuin & Taalzee
Bericht van Leef!
verjaardagen in november
agenda

 
Algemene informatie
Er waren drie kanjers genomineerd voor de voorleeswedstrijd: Storm, Lars en Loïs. Vandaag hebben we met z’n allen geluisterd en heeft de jury een oordeel uitgesproken. Het was een spannende beslissing, maar Loïs is onze voorleeskampioen! Zij zal, samen met alle kinderen uit de klas om haar aan te moedigen, naar de wedstrijd op Deurne ’s niveau gaan in februari! Knap gedaan!
 
Wij hebben een koelkast gedoneerd gekregen; waarvoor heel veel dank! Dat betekent dat de kinderen melk of ander drinken ook koel zouden kunnen bewaren als dat nodig mocht zijn!
 
Juf Lian

Het gaat gelukkig al weer een beetje beter met juf Lian! Met ingang van komende week zal zij op arbeidstherapeutische basis gaan starten. Dat betekent dat juf Lian een deel van de maandagmorgen en donderdagmorgen met individuele kinderen of kleine groepjes kinderen aan het werk gaat. Juf Romy en juf Susanne blijven de volledige vervanging overnemen zoals dat de afgelopen weken ook gedaan is! Juf Marianne blijft de IB taken voorlopig waarnemen.
 
Audit
De Stichting Prodas heeft een systeem van audits ontwikkeld waardoor meerdere partijen in de school mee kijken en vanuit een collegiaal standpunt feedback geven aan de directeur en het team; een mooi systeem! Afgelopen weken hebben er twee audits plaats gevonden: - Een collegiale audit: collega directeuren brengen m.b.v. een kijkwijzer een dag een bezoek aan de school en praten met het team, de kinderen en de directie. Hun feedback heeft met name twee aspecten opgeleverd: A) Zij zien dat wij gedurende de ongeveer tien weken dat het schooljaar duurt, al waardevolle ontwikkelingen en stappen die wij in relatie tot ons Plan van Aanpak hebben gezet! B) Zij signaleren ook dat wij dat met wat meer trots mogen uitdragen zodat dit ook ‘zichtbaarder’ wordt! Waardevolle feedback! - Een externe audit: een zakelijke partner van Prodas bezoekt de scholen en maakt een analyse op basis van beleidstukken en gesprekken met de directie. Hier moet de terugkoppeling nog van plaatsvinden; uiteraard houden wij u op de hoogte!
 
Thema koffie ochtend
Wij willen u van harte uitnodigen voor de thema koffie ochtend 0p donderdag 8 december; vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar!!! Dit is de verplaatste thema ochtend en staat dus niet zo in de kalender. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven, willen wij u graag betrekken bij de missie en visie van de school; voor nu en in de toekomst; u bent immers een waardevol klankbord voor ons!
 
Nieuws uit de  middenbouw

           Het kasteel van Sinterklaas Op 15 november mochten de kinderen van groep 3 een bezoek brengen aan het Kasteel van Sinterklaas. We hebben daar onze ogen uitgekeken! Wat was dat mooi!  We kregen een rondleiding van Weg-wijs Piet. Hij liet ons eerst de slaapkamer van de pieten zien. Daar zagen we dat de pieten in stapelbedden sliepen, elk met hun eigen naam. In geen enkel bed lag een piet te slapen, ze waren allemaal druk bezig. In de bakkerij moesten we helpen met het bakken van 1000 pepernoten. In de inpakkamer stond al het speelgoed opgestapeld en er waren pieten waarmee we op de foto mochten. Toen we naar de school liepen kwamen we langs Postpiet.

In de pietenschool stonden schoolbankjes en ook een oefendak waarop een piet moest leren lopen. Omdat het ook hard kan waaien moesten we allemaal een keer heel hard blazen.  Na deze mooie kamers kwamen we in de meest bijzondere kamer; de kamer van Sinterklaas! Daar mochten we een kijkje nemen in de slaapkamer van de Sint.  Het was een heel bijzonder en leuk uitstapje! We hopen dat Sinterklaas en zijn Pieten het nog heel fijn zullen hebben samen in dat grote Kasteel.
 
De Wieger
Op 23 november hebben we een uitstapje mogen maken naar ‘De Wieger’. We hebben daar geleerd dat Wiegersma een dokter was en dat zijn dokterspraktijk in daar gevestigd was, vandaar de naam ‘De Wieger.’. We zagen foto’s van zijn gezin en hebben schilderijen van hem gezien,  Wiegersma schilderde graag. Zijn schildersezel en kleurenpalet en zelfs zijn schilderjas en pet waren te bewonderen.  Ook hebben we 3 opdrachten gedaan. We mochten zelf een kunstwerk maken met wascokrijt op een zwart vel. Nieuwe en oude dokterspullen bekeken en met elkaar vergeleken en ook hebben we oude foto’s gezien van het leven van Wiegersma waarin voorwerpen uit deze tijd waren gefotoshopt. We moesten ontdekken wat er niet klopte aan de foto’s.  Oma Diny van Noud en Koen was met ons mee geweest en wist heel veel te vertellen over dokter Wiegersma , dat was natuurlijk extra leuk! Ze zou zo in het museum kunnen gaan werken! 

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij op maandag 5 december een bezoek brengt aan school. De kinderen worden zoals andere dagen om 8.20 uur verwacht, ze mogen dan de jas aanhouden in de klas. Om 8.40u gaan we naar buiten en laten we Sint door het zingen van liedjes horen dat we op hem wachten. We verwachten Sint en zijn pieten rond 8.45 uur middels een fantastische aankomst. U als ouder bent hierbij ook van harte welkom! Na aankomst zal Sint verrast worden met een door de kinderen opgevoerde Sintshow. U bent van harte welkom! Daarna gaan de kinderen terug naar de klas en zal Sint in iedere klas een bezoekje brengen.
 
 
Rekentuin & Taalzee
Sinds vorig jaar werken we op school met Rekentuin & Taalzee, de adaptieve oefensoftware van Oefenweb. Hiermee kan uw kind op school én thuis oefenen met rekenen en taal. De software is adaptief, dat wil zeggen dat de software zich aanpast naar het niveau van uw kind. Als uw kind de opgaven foutloos maakt, worden deze moeilijker; als uw kind fouten maakt, worden de opgaven makkelijker. Zo is de software geschikt en uitdagend voor iedereen! De kinderen vanaf groep 2 hebben een account voor Rekentuin, vanaf groep 4 hebben zij een account voor Taalzee. De gebruikersnaam met het bijbehorende wachtwoord krijgt uw kind via zijn/haar leerkracht. Vervolgens kan de leerling inloggen op https://app.rekentuin.nl/ en https://app.taalzee.nl en komt daarna vanzelf in de spelomgeving terecht. De gegevens van uw kind zijn veilig; de spelgegevens worden door de ontwikkelaar anoniem verwerkt om de software te verbeteren. De leerkracht kan in de beheermodule zien hoe de resultaten zijn van uw kind en hier de lesstof op afstemmen. We merken dat de kinderen veelal op school oefenen met beide programma’s. Sommige kinderen werken ook thuis enthousiast met Rekentuin en Taalzee, zien we in de beheermodule. Het zou goed zijn als álle kinderen thuis met deze programma’s hun reken- en taalvaardigheden oefenen. Dat kan op de pc en laptop, maar ook op een tablet of smartphone! We willen u dan ook vragen om hier thuis afspraken over te maken met uw kind.
 
De spelomgeving van Rekentuin: In de tuin staan voor uw kind een aantal plantjes; elk plantje staat voor één rekendomein met een bijbehorend spel. Er is een basisomgeving en een bonusomgeving (met nieuwe spellen, als de kinderen de basisomgeving foutloos hebben gespeeld). De plantjes groeien afhankelijk van het succes en worden mooier naarmate de vaardigheid stijgt. Elk spel zal tenminste één keer per week gespeeld moeten worden, anders verdorren de plantjes. Een tuin moet immers bijgehouden worden! Als een spel niet regelmatig gespeeld wordt, verschijnt er een gieter bij. Voor elk gespeeld spel, verdienen de kinderen muntjes, waarmee zij fictieve prijzen kunnen kopen voor in hun prijzenkast.
 
De spelomgeving van Taalzee: In de zee zwemmen een aantal vissen; elke vis staat voor één taalvaardigheid met een bijbehorend spel. De vissen komen dichterbij zwemmen en zijn gezond als de spellen vaak gespeeld worden; ook komen er dan nieuwe vissen bij. Als een spel niet regelmatig gespeeld wordt, verdwijnt de vis naar de achtergrond en komt er een steen op de bodem te liggen. Dit betekent dat uw kind dat spel extra aandacht moet geven! Met de verdiende muntjes kunnen de kinderen fictieve prijzen kopen in de schatkist.
 
Enkele tips tot slot: We zullen met de kinderen bespreken dat het belangrijk is om hun wachtwoord geheim te houden voor anderen; wilt u hier thuis ook rekening mee houden? Als er iemand anders speelt met de gegevens van uw kind, zal dit namelijk het niveau van de software beïnvloeden. Het is verstandig om eens mee te kijken met uw kind en hem/haar uitleg te laten geven over wat hij/zij online doet. Thuis kunt u samen met uw kind ook de vorderingen bekijken, door rechtsboven in het menu de zogenaamde Groeikaart te openen.
 
Heeft u vragen of zijn er dingen onduidelijk, dan kunt u dit natuurlijk aan de leerkracht van uw kind vragen, maar ook staat alles erg duidelijk uitgelegd op de help-pagina van Oefenweb.
 
Bericht van Leef!

Zoals jullie wellicht weten, is LEEF! / Sportstuif enkele weken geleden gestart met de (sportieve)woensdagmiddag activiteit op de Vlieger gelegen aan de Schelde 1 in de wijk Koolhof in Deurne.  Elke woensdag middag (met uitzondering van schoolvakanties!) zijn alle basisschool kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van 13.30 tot 14.30 van harte welkom om gratis en vrijblijvend te komen bewegen onder begeleiding van buurtsportcoach Rob Verlinden. Kinderen hoeven zich dus niet aan te melden! Als het weer het toe laat, dan gaan we uiteraard lekker naar buiten om te bewegen. Als dit niet het geval is, dan kunnen we gebruiken maken van de gymzaal van de Vlieger. Het doel van deze activiteit is om een extra beweegmoment te creëren, waardoor we kinderen in aanraking laten komen met een gevarieerd beweegaanbod en ze op deze manier prikkelen om meer te gaan bewegen! 
 
Verjaardagen in november en december:
onderbouw: Max werd op 2 november 5 jaar! Koen werd op 18 november 5 jaar! Ismail werd op 21 november 5 jaar! Lynn wordt op 21 december 5 jaar!
middenbouw:  Jolie wordt op 26 november 6 jaar! Diesel wordt op 16 december 9 jaar! Lindy wordt op 18 december 10 jaar! Marly wordt op 18 december 10 jaar!
bovenbouw: Gina werd op 1 november 12 jaar! Riz’qi werd op 6 november 12 jaar! Willem werd op 12 november 12 jaar! Cheyenne werd op 23 november 12 jaar! Lamek wordt op 14 december 10 jaar! Storm wordt op 17 december 11 jaar! Arif wordt op 31 december 12 jaar!
  
Agenda
 
29 november koffiekring
29 november Leerlingraad
1 december Ateliers
5 december Sinterklaas
6 december Studiedag; alle kinderen zijn vrij
8 december Thema koffiekring
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken