9-12-2016; nieuwsbrief 8

09-12-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
 
algemene informatie: - Dank!
Kerstviering
Sint
thema koffiekring
project Afval
verjaardagen in december
agenda

 
Algemene informatie
Via deze weg willen wij alle ouders die deze maand zo fantastisch aan het helpen zijn met bijvoorbeeld de feestelijkheden rondom Sinterklaas, kerstversieringen en de ateliers, héél héél hartelijk bedanken! Mede dankzij uw hulp zijn deze feestelijkheden voor de kinderen een succes!

 
Kerstviering 

Op vrijdagochtend 23 december is het kerstviering.  Hierbij willen we u graag op de hoogte brengen van de invulling van deze viering.
 
Gezamenlijke start
We starten de dag om 8.30 uur in de weeksluitingsruimte. Een mooi momentje van samenkomst waarbij we met de  kinderen stil willen staan bij de kerstgedachte. Hierna gaan alle kinderen naar hun klas en is er met de eigen groep een kerstontbijt.
 
Kerstontbijt
Het kerstontbijt willen we graag in de vorm van een ontbijtbuffet houden, wat wordt samengesteld door de groep en waarbij elk kind een aantal hapjes meebrengt. Denk hierbij aan ongeveer 7-10 dezelfde hapjes. Dit is afhankelijk van het soort hapje en voor welke groep het is. In de hogere groepen wordt waarschijnlijk meer gegeten dan in de lagere groepen.
 
In de komende twee weken wordt er in de groepen geïnventariseerd wat de kinderen willen en mogen meebrengen voor het kerstontbijt. De leerkracht helpt er mede voor te zorgen dat er een goede verdeling ontstaat tussen hartige (evt. warme), zoete en gezonde hapjes.  Op de deur van het klaslokaal hangt een kerstboom waarin geschreven wordt welk soort hapje het kind meebrengt. Belangrijk is dat het thuis overlegd is, hier zullen wij ook naar vragen.
 
Natuurlijk is het leuk als de hapjes zelfgemaakt zijn maar mocht dat niet lukken mogen ook zelf ‘gekocht’ zijn. Denk bij de hapjes aan bijvoorbeeld kleine sandwiches/broodjes, cakejes, spiesjes met fruit/groente etc. 
 
Op de dag van de kerstviering brengen de kinderen zelf een bord, beker en bestek mee in een plastic tas. Graag voorzien van naam. Tevens brengen zij ook hun hapjes mee en mogen ze die meteen bij aankomst op school naar de klas brengen. Voor het drinken tijdens het ontbijt wordt gezorgd.
 
Kerstspeurtocht
Na het ontbijt hebben we een kerstspeurtocht op school. De kinderen gaan uiteen in gemengde groepjes met uit elke bouw een aantal kinderen. 
 
Viering
Om 11.45 uur starten we met de afsluitende viering in de weeksluitingsruimte. Hierbij bent u allen van harte welkom! Ook opa’s en oma’s verwelkomen we graag. De viering zal uiterlijk tot 12.30 uur duren. Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit.    We hopen er samen een leuke en gezellige viering van te gaan maken. Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd terecht bij juf Susanne van de middenbouw.
 
Groetjes van de kerstwerkgroep
 

Sinterklaas op school 
Afgelopen maandag kwam de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school. ’s Ochtends werd hij feestelijk onthaald door zingende kinderen om vervolgens nog even wat handjes te schudden. Tijdens de show van Sinterklaas en zijn Pieten ging er van alles mis met de kluis, maar gelukkig kwam het uiteindelijk weer allemaal goed. Na de pauze bracht de Sint nog in iedere groep een bezoekje. Het was een geslaagde dag! De foto’s houdt u van ons te goed!
 
Thema koffiekring
In de thema koffiekring van 13 december hebben we samen met ouders gekeken naar de visie en missie op onze school. Dit hebben we gedaan met behulp van ‘de hand’. De hand wordt in het Jenaplanonderwijs gebruikt om samen met teamleden, kinderen en ouders te reflecteren. Met de kinderen van de leerlingenraad hebben we dit vorige week gedaan, de ouders waren 13 december aan de beurt. Samen hebben zij bij iedere vinger gekeken en beschreven wat zij ervaren en zien. Ook hebben zij aangegeven waar we als school nog aandacht aan moeten schenken. Omdat niet alle ouders in de gelegenheid waren om de thema koffiekring te bezoeken, kunnen de ouders die dit willen met behulp van de hand alsnog feedback geven op wat zij ervaren en zien. Deze feedback kunt u mailen naar marianne.vandemortel@prodas.nl
 
De feedback van leerkrachten, kinderen en ouders inventariseren we en daarmee zetten we actiepunten uit. Dit zullen we ook weer met u delen.
 
 
Project Afval
Op woensdag 14 december a.s. vindt bij ons op De Ratelaar de kick-off van het zwerfafval project plaats. De bovenbouw heeft die dag GEEN gymles! Zij starten die dag met een gastles van het zwerfafvalproject. Na de gastles, om 09.30u zullen we met de kinderen de wethouder opwachten. Waarna de kinderen in groepjes van 5 kinderen het schoolplein en de directe omgeving gaan verkennen en zwerfafval gaan rapen. De wethouder zal tot 10.15u aanwezig zijn. We hopen op goed weer en een schone omgeving! 
 
Verjaardagen in december:
onderbouw: Lynn wordt op 21 december 5 jaar!
middenbouw:  Diesel wordt op 16 december 9 jaar! Lindy wordt op 18 december 10 jaar! Marly wordt op 18 december 10 jaar!
bovenbouw: Lamek wordt op 14 december 10 jaar! Storm wordt op 17 december 11 jaar! Arif wordt op 31 december 12 jaar!
 
Agenda
13 december koffiekring
22 december koffiekring
23 december Kerstontbijt; alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij!!
26 december t/m 6 januari kerstvakantie
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken