23-12-2016; nieuwsbrief 9

23-12-2016
Onze nieuwsbrief verschijnt in principe 2 keer per maand. De nieuwsbrief voorziet in inhoudelijke en praktische informatie over de afgelopen en komende periode.
Inhoud van de Nieuwsbrief:
 
algemene informatie: terugblik
Juf Lian
wens Leanne
weekplan voor groep 5 t/m 8
werkzaamheden Jessica
verjaardagen in december en januari
agenda
 
Algemene informatie
Zoals wij vanmorgen met alle kinderen, voor het kerstontbijt, gezamenlijk terug hebben gekeken naar de eerste helft van dit schooljaar. Zo willen we dat ook met u doen. Wij kijken terug op het eerste half jaar met een gevoel van trots:  Samen met u slagen wij er in de kracht van de school steeds beter tot uiting te laten komen.  Samen met de kinderen sturen we op hun ‘wensdoelen’ en ‘leerdoelen’ binnen ons Jenaplanonderwijs.  Samen met alle collega’s bouwen wij trots aan ons Jenaplanonderwijs.   Helaas is juf Helma ons ontvallen; zij blijft een plekje houden ons hart. Wij kijken vol vertrouwen naar het nieuwe jaar! Wij hopen, samen met u, verder te bouwen aan alles wat onze school voor de kinderen zo bijzonder maakt!
 
Namens alle collega’s wensen wij u een heel mooi en goed nieuw jaar toe; vol kleine en grote genietmomentjes! Wij zien u graag maandag 9 januari om 8.45 uur op onze nieuwjaarsbijeenkomst!
 
Juf Lian

Het gaat gelukkig steeds beter met juf Lian! Na de kerstvakantie bouwt zij langzaam haar dagen verder uit!
 
Wens Leanne
Zoals u weet besteden wij elke 25e van de maand aandacht aan een wens van één van de kinderen, in het kader van het 25 jarig bestaan van onze school. Haar wens was, om te mogen zingen met de bewoners van Het Wilhelminahuis. Afgelopen dinsdag heeft de bovenbouw daar kerstliedjes gezongen; de bewoners hebben enorm genoten! Wij hebben de bewoners ook uitgenodigd voor onze kerstweeksluiting!
 
Weekplan voor groep 5 tot en met 8
Wellicht heeft u al van uw zoon of dochter gehoord dat wij het eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen steeds bewuster inzetten binnen hun werk. De kinderen werken met een weekplan waarbij een aantal dingen mogelijk zijn:  Indien een kind de lesstof (aantoonbaar) beheerst, kan hij of zij zelfstandig verder met de lesstof en weet op welke manieren en bij wie hij of zij hulp kan vragen.  Binnen de weekplanning van de klas, is duidelijk wanneer welke instructiemomenten zijn. Kinderen die daar baat bij hebben, weten wanneer ze daarbij aan kunnen sluiten.  Met de kinderen worden wekelijks reflectie gesprekken gevoerd waarin hun leerdoelen centraal staan en er wordt teruggeblikt op het werk van de afgelopen week. Samen met de juf wordt dan een doorkijkje gemaakt naar het werk en de taken van de komende week. Deze werkwijze was in eerste instantie wat spannend voor de kinderen, maar het vergroot nu hun werkplezier en motivatie.
 
Werkzaamheden Jessica

Als interim directeur is het mij voor altijd een goed gebruik om, daar waar mogelijk, een stapje terug te doen in mijn aanwezigheid op een school. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar zal ik 4 uur minder per week aan de school verbonden zijn.  Dat doe ik heel bewust, om twee redenen:  Ik vind het belangrijk om zuinig om te gaan met de financiële middelen van een bestuur; dit zijn de middelen die zo veel mogelijk direct ten goede moeten komen aan de kinderen!  Ik hecht er waarde aan om mijn collega’s met kracht en trots de school in de school schijnwerpers te laten zetten. Eén van de manieren is dan om zelf een stapje terug te doen. Ik ben trots op onze school en hetgeen wij samen doen! Zowel de collega’s, de kinderen en u als ouders kunnen natuurlijk blijvend op mijn inzet en enthousiasme rekenen.  Ik ben na de kerstvakantie iedere dinsdag en iedere vrijdag op school (een heel enkele keer zal ik een werkdag ruilen als een bepaalde gelegenheid daar aanleiding toe geeft).
 
Verjaardagen december en januari:

 
onderbouw: Julia wordt 24 december 4 jaar! Sima wordt 24 januari 4 jaar!
middenbouw:  Klara wordt 25 januari 6 jaar!
bovenbouw: Arif wordt op 31 december 12 jaar! Leanne wordt op 4 januari 12 jaar! Milan wordt op 16 januari 11 jaar! Floor wordt op 26 januari 13 jaar!
 
Agenda
 
26 december t/m 8 januari kerstvakantie
9 januari 8.45 uur – 9.00 uur Nieuwjaarswensen voor alle ouders
10 januari koffiekring
10 januari luizencontrole
19 januari koffiekring
24 januari koffiekring
24 januari Leerlingraad
26 januari Ouderraad vergadering
27 januari Studiedag team: alle kinderen zijn vrij
 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat heel graag!
 
Hartelijke groet, ook namens het team, Jessica van Zuidam
Zoeken